Trwają kontrole wniosków

Pracownicy biur powiatowych ARiMR zakończyli kontrolę administracyjną około 77% wniosków rolników o przyznanie płatności bezpośrednich za 2008 rok – poinformowało biuro prasowe Agencji. O płatności obszarowe ubiega się w tym roku około 1,42 mln. rolników, którzy wnioski takie składali od 15 marca do 15 maja.

Zakres kontroli obejmuje weryfikację zadeklarowanych we wnioskach powierzchni z danymi znajdującymi się w bazach referencyjnych Agencji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, rolnicy są wzywani do złożenia wyjaśnień.

W połowie listopada Agencja planuje rozpoczęcie wydawania decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich. Wypłata należnych rolnikom płatności rozpocznie się od 1 grudnia 2008 r. W pierwszej kolejności płatności obszarowe przelane zostaną na konta bankowe rolników z powiatów dotkniętych tegoroczną suszą.

MS/Wrp.pl