Trudne prognozowanie

Krajowa Federacja Producentów Zbóż i jej rekomendacje – wywiad z Dyrektor Biura KFPZ Panią Joanną Leśniewską.”””

Czym zajmuje się Krajowa Federacja Producentów Zbóż?
Krajowa Federacja Producentów Zbóż jest apolityczną, samofinansującą się organizacją rolniczą. Reprezentuje interesy polskich producentów zbóż. Jej członkami są rolnicze zrzeszenia i stowarzyszenia branżowe, spółdzielnie rolnicze, grupy producenckie, jak i gospodarstwa rodzinne. Głównym celem organizacji jest podejmowanie działań konsolidujących i aktywizujących członków organizacji i inne podmioty branżowe w zakresie kształtowania założeń polityki gospodarczej, zwłaszcza w kwestiach zapewnienia rentowności produkcji zbóż. KFPZ reprezentuje potrzeby i interesy producentów zbóż wobec organów państwowych i samorządowych. Działa na rzecz tworzenia warunków sprzyjających optymalizacji produkcji zbóż, a także prowadzi działalność edukacyjną i oświatową. Członkowie federacji na bieżąco są informowani o sytuacji na krajowym i światowym rynku zbóż poprzez komunikaty wysyłane drogą mailową oraz biuletyn federacji – Świat Zbóż.

Od kiedy działa organizacja? Co zaliczyłaby Pani do sukcesów federacji?
Z informacji uzyskanych od Założycieli Krajowej Federacji Producentów Zbóż wiem, że pomysł powstania organizacji skupiającej producentów zbóż inicjowany był przez rolników. To bardzo ważne, że rolnicy wiedzieli co może im pomóc, odczuwali oni potrzebę integracji i wspólnych działań w celu poprawy swojej sytuacji. Spotkanie założycielskie Krajowej Federacji Producentów Zbóż odbyło się 2003 r w Warszawie.
Myślę, że największym sukcesem jest ciągle potrzeba działania takiej organizacji. Od początku Zarząd federacji wykonuje swoją pracę społecznie, co oznacza poświęcanie prywatnego czasu. Z roku na rok jesteśmy większą, prężniejszą i aktywniejszą branżową organizacją.

Zboża zostały zebrane, jaka jest jakość ziarna?
Dobrze zapowiadające się żniwa skomplikowała deszczowa aura w lipcu i w pierwszej połowie sierpnia na terenie większości kraju, raz utrudniając i znacząco przedłużając żniwa, a dwa radykalnie obniżając jakość zbieranych zbóż. Z rozmów z producentami zbóż i pracownikami zakładów skupujących wynika, iż jakość zebranego w tym roku ziarna była zła, a szczególnie niska liczba opadania i porośnięte ziarno.

Jak będą się kształtowały ceny zbóż?
Na potrzeby naszej rozmowy przeprowadziłam 6 października monitoring cen wybranych zakładów skupowych. Za żyto konsumpcyjne można było uzyskać 600-900 zł netto za tonę, a za tonę pszenicy konsumpcyjnej od 730-940 zł netto. Zdaniem federacji ceny zbóż od sierpnia br. do kształtują się na wysokim, aczkolwiek stabilnym poziomie. Za jęczmień konsumpcyjny (06.10.2011) oferowano w zależności od regionu od 660 do 750 zł/t. Z kolei za pszenicę paszową oferowano od 620 do 710 zł/t, a za pszenżyto 640 do 700 zł/t.
Na ceny zbóż na rynkach światowych ma wpływ wiele czynników m.in.: prognozy i szacunki zbiorów światowych producentów zbóż, kurs euro, konflikty i kryzysy u największych światowych importerów, cła i zakazy eksportu. Także muszę powiedzieć, że mnogość czynników utrudnia prognozowanie cen na tym rynku.

Jak zatem KFPZ ocenia wegetację w sezonie 2010/11?
Federacja szacuje wielkość zbiorów pszenicy na poziomie 9,05 mln ton i 3,25 mln ton żyta. Oceniamy, iż jedynie 30% zebranych zbóż można zakwalifikować jako ziarno o jakości w pełni konsumpcyjnej. Przyczyniły się do tego nadmierne opady w Polsce południowej i południowo-wschodniej, wyleganie plantacji, wysoka presja chorób w skutek nadmiernej ilości opadów oraz opóźnione zakończenie żniw poprzez załamanie się pogody w lipcu i na początku sierpnia. Region, w którym najbardziej ucierpiało na jakości ziarno, a co za tym idzie producenci, to Lubelszczyzna. To były trudne żniwa dla rolników w całym kraju.

A czego możemy spodziewać się w przyszłym roku? Jakie są rekomendacje Federacji?
Członkowie federacji otrzymują regularnie informacje, prognozy i szacunki odnośnie rynku zbóż, zatem zachęcam rolników do podpisania deklaracji członkowskiej federacji (dostępna na stronie www.kfpz.pl). Prognozowanie zbiorów zbóż w Polsce staje się coraz trudniejsze, wiąże się to z coraz większą zmiennością klimatyczną nawet na bardzo niewielkich obszarach, która w sposób bezpośredni przekłada się na poziom plonów uzyskiwanych przez rolników. Mam nadzieje, że pogoda będzie sprzyjać producentom zbóż, bo od niej bardzo dużo zależy.

W tym roku fungicyd Yamato 303 SE otrzymał rekomendację KFPZ. Czym charakteryzuje się ten preparat?
Ze względu na duże porażenie zbóż chorobami grzybowymi w tym sezonie federacja zdecydowała się wydać taką rekomendację jednemu produktowi w sezonie. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na znaczenie profilaktyki i zwalczania chorób grzybowych w zbożach. Yamato 303 SE jest produktem, który w tym kontekście jest wart rekomendacji KFPZ. Fungicyd ten dostępny jest na polskim rynku od 3 lat. Nie wymaga on precyzyjnego określenia patogenów znajdujących się na plantacji. Cechuje się elastycznością stosowania i wyjątkową skutecznością. Preparat jest zarejestrowany do zwalczania szeregu chorób w najważniejszych uprawach – pszenicy ozimej, rzepaku i buraku cukrowym. W najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie rejestracji o kolejne uprawy: pszenicę jarą, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, a także poszerzenie rejestracji o kolejne choroby w uprawie buraka cukrowego.

Rozmawiała Anna Rogowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności