Trudna sytuacja niemieckich hodowców świń

Według oceny Stowarzyszenia Niemieckich Farmerów, opłacalność produkcji wieprzowiny ostatnio znacznie zmniejszyła się. N


Za tuczniki farmerzy uzyskują około 1,25 euro za kilogram wagi rzeźnej, podczas gdy w ubiegłych latach cena ta wynosiła 1,70 euro. Prosięta sprzedawane są po 40 euro, podczas gdy koszt ich wyhodowania wynosi 55 euro. Specjaliści ze stowarzyszenia rolników oceniają, że nie ma powodu, aby ceny tak spadały, ponieważ popyt nie zmniejsza się. Sytuację hodowców pogarsza wzrost cen pasz i paliw.

(Agra Europe 2007, nr 2252, s. M/6)
W.M. N