Tropikalne rolnictwo we Wrocławiu

Podstawy rolnictwa tropikalnego – to nowy kierunek studiów na wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym, który ma ruszyć już jesienią 2014 r. To pierwsza taka specjalizacja w Polsce. Uczelnia ma zamiar rekrutować studentów na całym świecie. Studia na kierunku Principles for Tropical Agriculture będą się odbywać w języku angielskim i są płatne.

Uczelnia przygotowywała się do otwarcia tego kierunku kilka lat. Studenci będą mogli zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również odbyć specjalistyczne praktyki.
Program studiów jest bardzo obszerny i przewiduje kształcenie studentów zarówno z zagadnień produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej oraz hydrologii, technologii żywności, genetyki czy inżynierii rolniczej.
Pomysł utworzenia takiej specjalizacji wynika zarówno z ocieplenia klimatu, jak i wiąże się z przewidywanym wzrostem ludności, szczególnie w tzw. krajach trzeciego świata. Zdaniem fachowców popyt na żywność do 2030 r. wzrośnie o 40%, co wymusi rozwój produkcji rolnej szczególnie na terenach tropikalnych.
 
AT na podstawie informacji prasowej PAP