Trochę więcej o BASF

Portfolio BASF w Polsce obejmuje m.in. chemikalia, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu) oraz lakiery samochodowe. Centrala firmy BASF mieści się w Al. Jerozolimskich w Warszawie.

W Polsce działają trzy zakłady produkcyjne firmy BASF w tym w Myślenicach w pobliżu Krakowa (domieszki do betonu) oraz w Śremie w pobliżu Poznania (systemy poliuretanowe), gdzie znajduję się również centrala dystrybucyjno-logistyczna działu chemii budowlanej. Kolejny zakład, fabryka katalizatorów samochodowych, został uruchomiony w lipcu 2014 w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem. Dziś BASF zatrudnia w Polsce ok. 545 pracowników, a sprzedaż grupy w Polsce w 2014 roku wyniosła 770 milionów Euro. Od maja 2012 r. prezesem BASF Polska jest dr Dirk Elvermann.

Na świecie firma BASF tworzy chemię i robi to już od 150 lat. Oferta firmy obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 74 mld EUR.  Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN).

Podsumowanie 2014 roku w Basf
Podczas konferencji wynikowej BASF, ktora odbyła się 27 lutego 2015 roku w Ludwigshafen (Niemcy) firma ogłosiła, wzrost zysków zarówno w IV kwartale, jak i w całym roku 2014. W IV kwartale BASF osiągnęła sprzedaż na poziomie 18,0 mld euro oraz zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych 1,5 mld euro (plus 2,8%). W całym 2014 roku sprzedaż wyniosła 74,3 mld euro (plus 0,5%), zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych 7,4 mld EUR (plus 4,0%). Tym samym BASF osiągnął cel, jaki wyznaczył sobie na rok 2014 – zwiększył zyski, pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej w Europie  Kluczową rolę w osiągnięciu lepszych wyników odegrały działy Katalizatorów, a także segmenty: Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. Sprzedaż za rok 2014 BASF w Polsce wyniosła 770 milionów Euro.

Optymistyczne prognozy firmy Basf na 2015 rok.
„Prognoza na rok obrotowy 2015 obarczona jest dużą dozą niepewności. Ceny ropy naftowej i innych surowców podlegają znacznym wahaniom, podobnie jak kursy wymiany walut. Tempo wzrostu gospodarczego krajów rozwijających się spadło, gospodarka światowa cierpi z powodu konfliktu geopolitycznego. Niemniej jednak spodziewamy się, że w roku 2015 gospodarka ogólnoświatowa będzie rozwijać się nieco szybciej niż to miało miejsce w roku 2014. Podobnych wzrostów oczekujemy również w odniesieniu do produkcji przemysłowej i sektora chemicznego” – powiedział dr Kurt Bock, Prezes Zarządu BASF SE. Jednym z powodów takich oczekiwań są niższe ceny ropy naftowej. Spółka zakłada następujące wskaźniki gospodarcze na rok 2015 (wartości za rok ubiegły podano w nawiasach):

  • Globalny wzrost gospodarczy: +2,8% (+2,5%)
  • Wzrost globalnej produkcji chemicznej (bez branży farmaceutycznej): +4,2% (+4,0%)
  • Średni kurs wymiany euro/dolar: 1,20 USD za 1 EUR (1,33 USD za 1 EUR)
  • Średnia cena ropy naftowej (Brent) 60-70 USD za baryłkę (99 USD za baryłkę)

„Gospodarka światowa nadal będzie narażona na wysoki poziom ryzyka. Działając w tak zmiennym i niepewnym środowisku, pragniemy osiągnąć dobre rezultaty i nieznacznie zwiększyć sprzedaż w 2015 roku” – dodał Bock. Oczekuje się, że zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych osiągnie w roku 2015 poziom z roku poprzedniego. Firma spodziewa się znacznie lepszych wyników działów Performance Products, Functional Materials & Solutions oraz Agricultural Solutions. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wygenerowany w segmencie Chemicals, prawdopodobnie ulegnie niewielkiemu obniżeniu z powodu wydatków poniesionych na uruchomienie kilku zakładów. Oczekuje się, że udział działu Oil & Gas w zyskach firmy będzie znacznie niższy ze względu na spadek cen ropy naftowej.

„Realizowany obecnie plan inwestycyjny – najbardziej ambitny od kilku dekad – będzie dla nas fundamentem przyszłego wzrostu. W ostatnich latach udało nam się wzmocnić naszą działalność produkcyjną realizowaną zgodnie z zasadą Verbund. Inwestujemy na rynkach wschodzących. Inwestujemy w branże gazu łupkowego w USA. Inwestujemy, podnosząc poziom konkurencyjności naszych europejskich zakładów. W roku 2015 uruchomiona zostanie cała gama nowych obiektów, które będą produkować przez następne 10, 20 a nawet 30 lat” – powiedział Bock. Jako przykłady wymienił wytwarzające niezbędne do produkcji poliuretanów surowce zakłady w Ludwigshafen (TDI), w chińskim Chongqing (MDI), jak również produkujący kwas akrylowy i superchłonne polimery, kompleks w brazylijskim mieście Camaçari. Po ukończeniu największych projektów, wielkość inwestycji realizowanych przez spółkę w roku 2015, znacznie spadnie. W segmencie Oil & Gas, inwestycje będą niższe niż w ubiegłym roku. BASF planuje łączne inwestycje kapitałowe na poziomie 4,0 mld EUR, w porównaniu do 5,1 mld EUR w roku 2014.

W celu utrzymania konkurencyjności, BASF nieustannie dąży do doskonalenia wszystkich aspektów swojej działalności operacyjnej. „Nasz program doskonalenia, znany pod nazwą STEP, również przyczynia się do osiągnięcia tego celu. Spodziewamy się, że począwszy od końca 2015 roku, ponad 100 odrębnych projektów pozwoli nam zwiększyć nasze zyski o około 1,3 mld EUR w porównaniu do bazowego roku 2011. Na koniec 2014 roku zwiększyliśmy już nasze zyski o 1 mld EUR w porównaniu do czasu, w którym program dopiero ruszał” – powiedział Bock.

Podsumowując, oczekiwany jest nieznaczny wzrost sprzedaży w 2015 r. przez firmę BASF,  natomiast zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych może osiągnąć poziom z roku 2014.

źródło: BASF