To krok w dobrym kierunku

Copa i Cogeca zadowolone są z działań ministrów UE przeciw nakładaniu patentów na rośliny uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym, przypominając, że prawo patentowe nie jest odpowiednim instrumentem dla unijnego sektora rolnego.

Inicjatywa ta jest związana z przyjęciem konkluzji Rady przez ministrów konkurencji w tym tygodniu, w których poparto zalecenia Komisji Europejskiej.

W listopadzie Komisja opublikowała notatkę, w której podkreśliła, że nie można patentować roślin uzyskanych za pomocą technik hodowli o charakterze czysto biologicznym. Zalecenia te są sprzeczne z praktykami Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), który zatwierdził już wiele patentów na produkty uzyskane przy zastosowaniu procesów o charakterze czysto biologicznym, jak np. pomidory czy brokuły.

Stanowisko ministrów stanowi krok we właściwym kierunku – Wszyscy hodowcy prowadzący programy hodowlane muszą mieć dostęp do wszystkich zasobów genetycznych, by mogli tworzyć najwyższej jakości odmiany odpowiadające na przyszłe potrzeby unijnego, nowoczesnego i zróżnicowanego sektora rolnego. Musimy pamiętać, że istnieje sprawdzony system wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, który gwarantuje ochronę własności intelektualnej obejmującej nowe odmiany roślin i pozwala na uzyskanie opłat licencyjnych w celu finansowania programów hodowli. Z tego powodu nie potrzebujemy patentów – mówi Thor Kofoed,przewodniczący grupy roboczej Copa – Cogeca “Nasiona”.

Dlatego też cieszymy się, że rządy chcą upewnić się, że Europejski Urząd Patentowy stosuje się do zaleceń Komisji, by rośliny uzyskane w ramach procesów o charakterze czysto biologicznym nie zostały objęte prawem patentowym – dodaje Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca