Tłusta kasza gości sprasza

Już w najbliższą niedzielę, 11 września w godzinach od 15:00 do 17:00 w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce , gmina Lubień Kujawski odbędzie się ostatni już w tym roku festyn folklorystyczny w cyklu z życia dawnej wsi pt. “Tłusta kasza gości sprasza”. 

– Jednym z ważniejszych rzemiosł na wsi było młynarstwo. O pracy młynarza, postrzeganiu go przez współmieszkańców oraz przesądach, zabobonach związanych z tym specyficznym zawodem opowie premierowe widowisko „Franiu Młynarczyk”. Zaprezentuje je  Zespół Obrzędowy „Lubominianki” z gminy Boniewo. Atrakcją nawiązującą do tematu widowiska będzie uruchomienie wiatraka „koźlaka”. Efektem pracy młynarza są podstawowe produkty spożywcze, takie jak mąki i kasze. Odwiedzający skansen będą mieli okazję popróbować tradycyjnych i współczesnych potraw z kasz przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, m.in. faćkę z ziemi dobrzyńskiej nagrodzoną w konkursie kulinarnym „Perła” lub krupnik na żeberkach podany wprost z kociołka. Ponadto dobrą muzykę kujawską zapewnią – Zespół Folklorystyczny „Smólnik” ze Smólnika oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wrzos” z Włocławka – informuje Wioleta Osińska z Działu  Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Odbędą się również pokazy zajęć domowych, gospodarskich i rzemieślniczych. Dzieci zaproszone zostaną na warsztaty wyrobu wiatraczków. Już od godziny 13.00 wzdłuż skansenowskiej drogi znajdować się będą stragany z wyrobami sztuki ludowej, rękodzieła i swojskiego jadła.