Thiovit i Merpan – dobrana para. Chorobom jabłoni nie w smak…

W walce z parchem jabłoni najbardziej uzasadniona jest zapobiegawcza strategia ochrony. Doskonalewpisują się w nią preparaty mające w swoim składzie jako substancję aktywną kaptan, takie jak np, Merpan50 WP i Merpan 80 WG. Od ubiegłego roku sadownicy mają też do dyspozycji Thiovit Jet – nawóz dolistnyo potrójnym działaniu: dostarcza on roślinom siarki oraz ogranicza występowanie niektórych choróbi szkodników. Można go stosować łącznie z innymi fungicydami oraz preparatami olejowymi używanymiw początkowym okresie wegetacji (np. w sadach gruszowych w celu zwalczania miodówek).

Kaptan i siarka- nic nowego, a jednak…
Merpan 50 WP i Merpan 80 WG, zawierającekaptan jako substancję aktywną, to wciążjedne z podstawowych preparatów zapobiegawczych
do ochrony jabłoni przed parchemjabłoni. Stosowane nawet kilka razy w sezonienie niosą ze sobą ryzyka powstawaniaodporności grzyba Venturia inaequalis.Fungicydy te cechuje też wysoka odpornośćna zmywanie – dopiero opad rzędu 15-20 mm powoduje całkowite zmycie preparatuz powierzchni liści.
Jabłonie wymagają ochrony nie tylkoprzed parchem. Groźne są dla nich teżinne choroby, jak mączniak jabłoni, orazszkodniki – chociażby przędziorki i pordzewiacze.W walce z nimi można wykorzystaćpreparaty oparte na naturalnej kopalinie,jaką jest siarka. Pierwiastek ten należy dogrona mikroelementów, a w roślinie wchodziw skład aminokwasów, białek oraz innychspecyficznych substancji (o ostrym zapachu,np. w cebuli, czosnku, gorczycy i chrzanie).Fungicydy siarkowe są powszechniestosowane w sadach ekologicznych, gdziezwalczają parcha i mączniaka jabłoni orazograniczają występowanie szkodliwychroztoczy. W ubiegłym roku pojawiał sięna polskim rynku nowy produkt – Thiovit Jet, zawierającyw swoim składzie 80% siarki. Jest on zarejestrowanyjako nawóz dolistny, ma postaćgranulowaną (zbudowany jest z mikrogranulo bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie),co w dużej mierze ułatwia przygotowaniecieczy roboczej. Można go stosować łączniez niektórymi fungicydami, m.in. zawierającymikaptan.Thiovit Jet stosowany łącznie z Merpanem50 WP lub Merpanem 80 WG zapewniaskuteczną ochronę zapobiegawczą przedparchem jabłoni i mączniakiem.

Rozwiązanie sprawdzone w praktyce…
Państwo Wiesław i Urszula Dziubińscy prowadzągospodarstwo sadownicze w Uleńcu kołoGrójca, w którym jabłonie uprawiająna powierzchni 9,5 ha. Program ochronyprzed parchem jabłoni jest w nim oparty przedewszystkim na preparatach o działaniuzapobiegawczym, a zabiegi wykonuje sięna podstawie komunikatów otrzymywanychz działu doradczego firmy Agrosimex w ramachsystemu Info-Karta. Tak też prowadzonabyła tam ochrona w sadzie w roku ubiegłym. W początkowym okresie wegetacji(do kwitnienia) 3-krotnie stosowany był nawóz siarkowy Thiovit Jet łącznie z Merpanem80 WG. Stosowanie tej mieszanki w tymokresie i zaraz po kwitnieniu nie łączy sięw ogóle z ryzykiem wystąpienia ich pozostałościw owocach. Fungicydy oparte nakaptanie – jak podkreśla W. Dziubiński – sąjuż od kilku lat stosowane w jego sadzie,ciągle są skuteczne i zapewniają bardzo dobrąochronę zapobiegawczą. Pan Dziubiński przypomniał, że ubiegłorocznysezon nie był łatwy, jeśli chodzi o zwalczanieparcha jabłoni, bowiem częste opady deszczu i niskietemperatury wiele razy uniemożliwiaływykonanie zabiegu w optymalnym terminie.Do skutecznego zabezpieczenia liści, a przedewszystkim owoców przed parchem jabłoniw okresie infekcji pierwotnych, konieczne byłowykonywanie zabiegów w odstępach kilkudni.W sadzie pp. Dziubińskich przeprowadzono łącznie 20 zabiegów fungicydami, cojednak pozwoliło zebrać jabłka bez objawów chorobowych. Zabiegiwykonane były opryskiwaczemAgrola z przystawkąkolumnową z dwoma wentylatorami. Dobry sprzęt i sprawdzone preparaty (ThiovitJet i Merpan 80 WG), jak powiedział sadownik,pozwoliły mu w trudnym roku 2010 wyprodukowaćjabłka wysokiej jakości.
W minionym sezonie program ochrony przed chorobami w sadzie pp. Dziubińskich wyglądałnastępująco (dawki na 1 ha):
3 kwietnia – Miedzian 50 WP (1,5 kg);
8 kwietnia – Delan 700 WG(0,75 kg);
13 kwietnia – Delan 700 WG (0,5 kg);
18 kwietnia – Merpan 80 WG (1,9 kg) + ThiovitJet (5 kg);
24 kwietnia – Merpan 80 WG (1,9 kg) + Thiovit Jet (3 kg);
28 kwietnia – Merpan 80WG (1,9 kg) + Thiovit Jet (4,5 kg);
4 maja – Delan 700 WG (0,75 kg) + Chorus 75 WG (0,5 kg);
8 maja – Merpan 80 WG (1,9 kg) + Capitan 400 EC (0,075 l);
13 maja – Merpan 80 WG (1,9 kg) +Mythos 300 EC;
15 maja – Merpan 80 WG (1,9 kg) + Chorus 75 WG (0,3 kg);
21 maja – Merpan80 WG (1,9 kg) + Capitan 400 EC (0,075 l);
28 maja – Merpan 80 WG (1,9 kg), 4 czerwca – Syllit65 WP (2,25 kg);
8 czerwca – Dithane NeoTec 75 WG (4 kg) + Difo 250 EC (0,2 l);
10 czerwca- Captan 80 WG (2,8 kg) + Bumper 250 EC (0,3 l);
26 czerwca – Merpan 80 WG (1,9 kg);
3 lipca- Dithane NeoTec 75 WG (4 kg);
9 lipca – Merpan 80 WG (1,9 kg).