Termin przesunięty

Senat przyjął 5 sierpnia br. nowelizację ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw. Dotyczy ona kwestii zmiany terminu dołączenia do wniosków o przyznanie płatności do owoców miękkich kopii umów zawartych przez plantatorów malin i truskawek z zatwierdzonymi przez ARiMR przetwórcami. N

Dzięki nowym przepisom plantatorzy mają czas na dostarczenie takiej umowy do Agencji do 15 września, a nie do 31 lipca. Brak nowelizacji ustawy mógłby oznaczać, że nawet połowa plantatorów, którzy złożyli wnioski mogłaby nie otrzymać płatności do owoców miękkich.

– Kopie umów o przetwórstwo dostarczone do biur powiatowych ARiMR po 31 lipca będą uznawane za złożone w terminie. Senat przyjął zgłoszoną 25 lipca br. przez Sejm nowelizację, ponieważ, zgodnie z danymi ARiMR, do 21 lipca tylko 15 tys. wniosków o płatności do owoców miękkich, spośród 36,5 tys. złożonych, zostało uzupełnionych umowami o przetwórstwo – poinformował rzecznik prasowy ARiMR.

Ponadto wśród złożonych już kopii umowy o przetwórstwo w wielu znajdowały się błędy, które muszą być skorygowane. Na domiar złego część rolników, którzy nie zawarli jeszcze umów o przetwórstwo zaczęła wycofywać wnioski o dopłaty do owoców miękkich, aby uniknąć sankcji z powodu niedostarczenia w terminie kopii umów.

MS/Wrp.pl