Teraz Polskie Konie

Pod hasłem “Teraz Polskie konie 2017” Polski Związek Hodowców Koni w dniach 30 listopada – 2 grudnia podczas zawodów Cavaliada w Poznaniu organizuje kolejna już edycję Aukcji Polskich Koni Sportowych.

W tym roku na aukcję przyjmowane będą konie w dwóch kategoriach wiekowych: konie 3- i 4-letnie szkolone w skokach luzem i konie 4-letnie i starsze użytkowane w skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu lub WKKW.

Zgłoszenia koni można dokonać za pomocą formularza elektronicznego bezpośrednio na stronie internetowej www.terazpolskiekonie.pl w zakładce „Zgłoszenie” do 16 października 2017 roku. Poza przekazaniem danych konia i właściciela, w formularzu należy zaznaczyć miejsce obowiązkowej kwalifikacji, podczas której nagrane zostaną materiały promocyjne (foto i video). Dla chętnych będzie również możliwość wykonania badań klinicznych, niezbędnych do udziału w Aukcji – informuje PZHK.

Źródło: PZHK
Opracował: Krzesimir Drozd