Teraz będzie łatwiej kupić mieszkanie

W dniu 11 lipca Senat przyjął uchwaloną przez sejm nowelizację ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Poprawki w ustawie znacznie ułatwią zakup mieszkania lub budowę domu młodym małżeństwom i osobą samotnie wychowującym dzieci z dopłatą państwa.

Uchwalona przez Sejm, w dniu 15 czerwca 2007 r. ustawa o zmianie ustawyo finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania wprowadza zmianępolegającą na podwyższeniu o 30% średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztuodtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, poprzez zastosowaniemnożnika w wysokości 1,3. Ustawa pozwala w ten sposób na zwiększenie dostępnościkredytu preferencyjnego na zakup lub budowę mieszkania lub domu jednorodzinnego, o cenie nabycia wyższej o 30% od dotychczas określonej w ustawie.

Dotychczas, żeby otrzymać kredyt dofinansowany z budżetu państwa, trzeba było się nie lada natrudzić. A to za sprawą przyjętych kryteriów cenowych. Przykładowo według zapisów w starej ustawie w Warszawie o dopłatę mogła starać się osoba kupująca mieszkanie za nie więcej niż 4877 zł za m kw.. Za taką cenę w stolicy mieszkania nie można kupić. Ceny są znacznie wyższe. To sprawiło, że jak do tej pory zawarto tylko ok. 1200 umów kredytowych z dopłatą państwa. Więszość na terenie małych miejscowości i wsi.

Po nowelizacji ustawy rząd oczekuje zwiększenie zainteresowania tym programem. Na przykładzie Warszawy o dofinansowanie będzie można się starać przy zakupie mieszkania kosztującego ponad 6300 zł za m kw..

Nowa ustawa pozwala na zaciągnięcie kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego z dopłatą pastwa młodym małżeństwom (również bezdzietnym), które pierwszy raz dokonują zakupu nieruchomości i nie są już właścicielami innego mieszkania a także nie posiadają prawa do najmu innego lokum. O taki kredyt mogą się również starać osoby samotnie wychowujące dzieci, ale tylko do 25 roku życia. Państwo pokryje nawet 50% odsetek i będzie je płaciło maksymalnie przez 8 lat. Kredyt nie może jednak być zasięgnięty na 100% wartości nieruchomości, a jedynie na 50 m kw. mieszkania lub domu, przy czym określono metraż, który w przypadku mieszkania nie może przekroczyć 75 m kw. a domu 14 m kw.. Kredyty z dopłatą państwa będę mogłyby być zaciągnięte tylko w narodowej walucie. Państwo będzie również dopłacać do mieszkań z rynku wtórnego. Kredyty te będą dostępne w bankach, które podpiszą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pierwsze oferty kredytowe na warunkach określonych w nowelizacji mają pojawić się już jesienią tego roku.

Marcin Simiński
wrp.pl
foto: dzięki uprzejmości B. Siupik