Na temat rynku agrotech w Polsce

Jakie są wyzwania, zagrożenia, prognozy w zakresie innowacji w polskim sektorze rolno-spożywczym? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w dostępnym od października raporcie funduszu venture capital AgriTech Hub – Badanie (R)ewolucja Agrobiznesu.

Celem badania, prowadzanego od maja do lipca br., było dotarcie do jak największej grupy odbiorców, związanych z szeroko pojętą branżą agrotech.

Zależało nam z jednej strony na poznaniu aktualnej oceny sytuacji w sektorze rolno-spożywczym, z podziałem na specjalizacje, z drugiej zaś na informacji zwrotnej dotyczącej potrzeb w zakresie innowacji i nowych technologii Z udzielonych odpowiedzi wynikają jasne oczekiwania względem projektów do komercjalizacji, co stanowi dla nas cenną wskazówkę pod kątem przyszłych inwestycji – mówi Marcin Woźniak, prezes Zarządu AgriTech Hub.

W badaniu przeprowadzonym przez AgriTech Hub wzięli udział przedstawiciele sektora agrotech. Połowę wszystkich badanych stanowiły osoby związane z wytwarzaniem surowców i gotowej żywności. Wśród pozostałych respondentów znaleźli się m.in. reprezentanci firm świadczących usługi związane z funkcjonowaniem agrobiznesu, podmioty wytwarzające środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, firmy
z sektora spożywczego, przedsiębiorstwa zajmujące się skupem surowców rolnych,
ich przechowywaniem i transportem czy podmioty działające w sektorze rybołówstwa i leśnictwa.

Jedno z pytań dotyczyło postrzegania przez badanych przyszłości sektora. W tym przypadku odpowiedzi różniły się w zależności od segmentu, który reprezentowali respondenci. Najmniej optymistyczni okazali się wytwórcy produktów żywnościowych i gotowej żywności. Badani są jednak zgodni, co do konieczności rozwoju umiejętności i transferu wiedzy oraz stworzenia klarownych i długotrwałych priorytetów finansowych dla rolnictwa.

Cieszy mnie świadomość i wskazywany przez ankietowanych kierunek potrzebnych zmian w rolnictwie oraz chęć wdrażania rozwiązań technologicznych wśród producentów rolno-spożywczych. Stanowi to w mojej ocenie przykład kreatywnego i przedsiębiorczego podejścia oraz chęć wspierania rozwoju innowacji – komentuje Maciej Pasternak, Główny Ekspert ds. B+R w AgriTech Hub.

Zwraca również uwagę, że na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia. – Cały czas niezbędne jest dodatkowe wsparcie poprzez wprowadzanie usług doradczo-szkoleniowych, audytu technologicznego oraz wsparcia we wdrażaniu innowacji – dodaje.

Szczegółowa ocena rynku
Badanie (R)ewolucja Agrobiznesu omawia również: czynniki globalne mające wpływ na biznes badanych w przyszłości, prognozowany przez respondentów wpływ zmian czekających rolnictwo w ciągu najbliższych lat, zmiany konieczne do skutecznego zmierzenia się z nadchodzącymi wyzwaniami oraz  plany reakcji na wyzwania czekające rolnictwo.

Pełne wyniki badania dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie http://agritechhub.pl/raporty-agrotech/

Źródło: AgriTech Hub