Targi Małej Przedsiębiorczości

Promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i innych osób zamierzających uruchomić indywidualną działalność gospodarczą poświęcony jest organizowany na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich Pomorski Dzień Małej Przedsiębiorczości”. To doskonała szansa, by na podstawie uzyskanych informacji złożyć jeszcze wniosek o przyznanie pomocy z ARiMR.”

Uczestnicy przedsięwzięcia będą mogli m.in. uzyskać informacje o sposobie postępowania i procesie zakładania działalności gospodarczej, wymaganiach i niezbędnych dokumentach u przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces uruchomienia działalności gospodarczej. Będą mogły również dowiedzieć się o źródłach finansowania umożliwiających założenie własnej firmy oraz o innych możliwościach wsparcia.

Jedną z takich właśnie możliwości wsparcia jest pomoc z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, którą oferuje ARiMR. Od 5 do 18 maja br. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na ten cel, finansowane z PROW 2007-2013. Do 11 maja Agencja przyjęła386 takich wniosków, z tego55 w woj. podkarpackim i52 w woj. małopolskim oraz po 37 w województwach lubelskim i wielkopolskim.

Pomoc z działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” może być przyznana na podejmowanie lub rozwijanie działalności w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności czy też sprzedaży hurtowej i detalicznej. Wsparcie można otrzymać również na działalność w zakresie rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, a także na prowadzenie lub rozwijanie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.

Pomocą na “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą być objęte również inwestycje związane z przetwórstwem produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowaniem lub przechowywaniem towarów, wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy oraz rachunkowością, doradztwem lub usługami informatycznymi. Podmioty planujące rozpoczęcie świadczenia lub już świadczące usługi transportowe czy też komunalne są także uprawnione do ubiegania się o pomoc z tego działania.

Więcej informacji na www.woj-pomorskie.pl oraz www.arimr.gov.pl

E.G./WRP
na podst. UMWP, ARiMR