Targi Agritechnica już za nami. Pora więc na podsumowanie…

W 2015 roku padł nowy rekord targów: ponad 2900 wystawców z 52 krajów, w tym ponad 1620 z zagranicy. Agritechnica była więc jeszcze bardziej międzynarodowa, niż kiedykolwiek. Nowości, rozwiązania technologiczne, mnóstwo innowacji i dużo merytoryki – tak w kilku słowach można podsumować tegoroczne targi.

Wiodące na świecie forum przyszłości branży agrarnej, targi Agritechnica 2015, wkroczyło w 30 rok swego istnienia ze znakomitym udziałem wystawców. Jak powiedział dyrektor zarządzający organizatora targów DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) dr Reinhard Grandke, teren targowy w Hanowerze stał się miejscem spotkań przedstawicieli globalnego rolnictwa. – Wynikiem ponad 2900 wystawców z 52 państw możemy odnotować nowy rekord – powiedział. – Na terenie targowym nie ma więcej wolnych miejsc – dodał.

Premiera Agritechniki miała miejsce w roku 1985, w roku, w którym DLG we Frankfurcie nad Menem obchodziło swój 100-letni jubileusz. W targach wzięło wtedy udział 551 wystawców, w tym 198 z zagranicy, i odwiedziło je 125 tysięcy gości. Od tego czasu ilość wystawców i powierzchnia targów Agritechnica stale rosły. Przeniesienie lokalizacji z Frankfurtu nad Menem do Hanoweru w 1995 r., wyraźnie przyspieszyło rozwój targów Agritechnica. Hanower był i jest uważany za bramę prowadzącą do rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Przed dwoma laty targi w Hanowerze gościły ok. 450 tysięcy odwiedzających je fachowców, w tym ponad 100 tysięcy z zagranicy. W bieżącym roku wyniki te są bardzo zbliżone – największą imprezę w tej branży odwiedziło ok 450 tysięcy gości, w tym ok. 100 tysięcy ze 124 krajów, poza Niemcami.

Ponadprzeciętny jest w tym roku udział zagranicy (56%). W porównaniu z rokiem 2013 wzrósł on o około siedem procent. Spośród 1627 przedsiębiorstw zagranicznych największa ilość rekrutuje się z Włoch (399 przedsiębiorstw), Niderlandów (133), Turcji (112), Francji (103), Chin (100), Austrii (71), Polski (70), Kanady (61), USA (52), Danii (47), Wielkiej Brytanii (45), Hiszpanii (45), Finlandii (40), Indii (38) i Szwecji (36). Międzynarodowi producenci coraz częściej traktują Agritechnicę jako platformę umożliwiającą uzyskanie dostępu do światowych rynków zbytu.

Dla rolnictwa, targi Agritechnica są najbardziej znaczącym motorem innowacji. Wynika to z ponad 300 nowości zgłoszonych przez wystawców w Towarzystwie DLG. Nowości te cechuje stały rozwój w dziedzinie elektroniki i technologii czujników. Wymienione dziedziny decydują dzisiaj w znacznej mierze o stopniu innowacyjności maszyn i systemów mających za zadanie, aby uczynić procesy pracy jeszcze bardziej wydajnymi, precyzyjnymi, przyjaznymi dla środowiska i oszczędnymi w kosztach. Trendowi w kierunku automatyzacji procesów w produkcji roślinnej towarzyszy rozwój inteligentnego oprogramowania, pozwalającego sprostać rosnącym wymaganiom wobec dokumentacji, gwarancji jakości, monitorowania pochodzenia i logistyki, zarządzania taborem i nadzoru maszyn, którego celem jest minimalizacja przestojów i kosztów naprawy. Rozwój ten w połączeniu z inteligentnym i prostym systemem zarządzania danymi prowadzi do powstawania struktur sieciowych, odzwierciedlających cały łańcuch procesowy od pola aż do konsumenta. Na targach Agritechnica prezentowana była ogromna ilość tego rodzaju rozwiązań. Imprezy Agritechnica-Specials, jak na przykład „Smart Farming – Digital Cropping“, wskazują przy tym na aktualne kierunki rozwoju i trendy.

Z tematem na topie „Future Farming“ wyszła na start pod dachem targów Agritechnica przeznaczona dla dostawców platforma „Systems & Components“. Tutaj goście targów uzyskali pełny obraz odnośnie innowacji, trendów i rozwoju w dziedzinie silników, hydrauliki, osi, napędów, kabin, elektroniki, części zamiennych i zużywalnych, a także łatwego w obsłudze oprogramowania. „Systems & Components” w tym roku koncentrował się głównie na czterech trendach w technologii: wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo/ergonomia i ochrona środowiska/bilans ekologiczny (ślad węglowy).

Program fachowy, zapewniony przez organizatorów targów obejmował liczne międzynarodowe imprezy jak kongresy, workshopy i fora. Dyskutowano między innymi o nowoczesnym rolnictwie, potrzebującym konsensusu społecznego. Światowym wyzwaniom można sprostać wyłącznie drogą innowacyjnego rolnictwa opartego na najnowszych osiągnięciach wiedzy i rozwijających się stale umiejętnościach. Muszą one jednak być pozytywnie oceniane również przez społeczeństwo. Istotną szansą w dialogu ze społeczeństwem są właśnie innowacje techniczne, które w dużym stopniu przyczyniają się do zagospodarowania użytków rolnych w sposób oszczędzający zarówno środowisko jak i zasoby.

Podczas targów Agritechnica sporo czasu poświęcono również aktualnej sytuacji na rynkach. A ta nie jest wciąż najlepsza – globalny zbiór zbóż był tak obfity, że podaż przerosła popyt. Powstałe zapasy w państwach eksportujących zboża doprowadziły do zaniżenia cen na zboże. Aktualnie jednak popyt eksportowy na zboża wzrasta co powoduje też wzrost cen. Z kolei położenie na rynku mleka jest niejednolite. I tak ceny na odtłuszczone mleko w proszku i na masło wzrosły ostatnio w UE. Również na rynkach światowych nastąpił w drugiej połowie października wzrost cen na mleko.

Jednak z uwagi na rekordowe dostawy mleka w UE nie należy raczej liczyć na zbyt pozytywny rozwój cen. Dla producentów mleka oznacza to nadal trudne gospodarcze warunki ramowe. Produkcja trzody chlewnej w Unii Europejskiej charakteryzuje się wzrostem ilości ubojów o 1,2 procenta w porównaniu z rokiem 2014. W Niemczech wzrost ten wynosi 2,6 procenta. Ze względu na nadal wysoką podaż świń należy się liczyć z utrzymującą się presją cenową. Wysokie zbiory zbóż i soi skutkują stosunkowo niskimi w skali ostatnich 5 lat cenami, co z kolei odciąża hodowców trzody chlewnej przez obniżone koszty pasz.

Następne targi Agritechnica odbędą się w dniach 14-18 listopada 2017 roku.

Renata Struzik, za: DLG