Tarcza antykryzysowa nie dla wszystkich rolników

Nie wszyscy rolnicy mogą skorzystać z pomocy przewidzianej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Najboleśniej przekonały się o tym osoby prowadzące działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Rolnicy, w zależności od interpretacji stosowanej przez różne organy administracji, w niektórych przypadkach traktowani są tak jak przedsiębiorcy, w innych zaś odmawia im się takiego statusu.

– W miesiącu kwietniu spadek obrotów sięgał 30% co wynikało ze złożonej deklaracji VAT – 7 którą składam co miesiąc do Urzędu Skarbowego. Słuchając wypowiedzi rządzących o wsparciu z tzw. Tarczy Finansowej ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju w postaci częściowo bezzwrotnej subwencji pomyślałem, że jest to szansa na uratowanie olbrzymich strat i po części zrekompensowanie zaległości finansowych jakie wystąpiły w moim gospodarstwie z powodu koronawirusa. Postanowiłem więc, że złożę stosowny wniosek o subwencję przez bank w którym mam konto firmowe. Przygotowałem wszystkie dane potrzebne do złożenia wniosku o subwencje, niestety poległem przy 11 punkcie tegoż wniosku który zawiera treść w formie oświadczenia: „Przedsiębiorca oświadcza, że Przedsiębiorca posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jego działalność została zarejestrowana na terytorium Polski w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie mając wpisu do KRS ani też do CEiDG nie mogłem więc złożyć tego wniosku – mówi Waldemar Lizak, producent pieczarek z Małopolski.

Z informacji zawartych w REGONIE rolnika wynika, że jest „osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą”. Działalność ta nie wymaga wpisu do CEiDG, gdzie wpis do tej ewidencji jest jednym z warunków do otrzymania subwencji z PFR. Kod działalności wpisany w REGON to 01.13.Z — Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawę roślin korzeniowych i roślin bulwiastych.

– Dlaczego rolnicy którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej i posiadają REGON nie mogą skorzystać z pomocy tarczy finansowej PFR? Ponadto rolnicy którzy sami są na KRUSIE a zatrudniają pracowników na umowę o pracę płacąc za nich składki ZUS, tak jak to jest w moim przypadku mogą skorzystać tylko ze zwolnienia 50% składki do ZUS na okres trzech miesięcy natomiast nie posiadają żadnej innej pomocy chociaż ponieśli i dalej ponoszą bardzo duże straty finansowe spowodowane koronawirusem – pyta Waldemar Lizak.

Być może jednak to się wkrótce zmieni i producentowi pieczarek, dzięki rządowej pomocy uda się uchronić swoje gospodarstwo przed bankructwem.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła właśnie do Premiera RP o dokonanie zmian wprowadzonych przepisów, w taki sposób, by pomoc mogła być przyznawana także rolnikom, zwłaszcza takim, którzy tworzą i utrzymują miejsca pracy, zatrudniając pracowników.

W ocenie samorządu rolniczego taka pomoc jest tym bardziej niezbędna, bowiem rolnicy, oprócz negatywnych skutków wywołanych przez COVID-19, borykają się także z problemem suszy, negatywnie wpływającym na uprawy rolne.

Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności