Tańszy cukier

Ceny cukru na krajowym rynku spadają, pod wpływem dużej podaży z ostatniej kampanii oraz spadku cen na rynku światowym, informuje Piotr Szajner z IERiGŻ. W lipcu br. ceny zbytu cukru paczkowanego zmalały o 2,1% w porównaniu z miesiącem poprzednim do 2,93 zł/kg.

Ceny zbytu cukru workowanego, który jest zużywany w przemyśle przetwórczym, wyniosły 3,04 zł/kg i były o 1,7% niższe niż przed miesiącem. 
Spożycie cukru w gospodarstwach domowych utrzymuje się na niskim poziomie. Od początku roku ceny zbytu spadły odpowiednio o 7,1% i 12,1%. W handlu detalicznym ceny spadły w lipcu o 4,1% do 3,57 zł/kg i były o 9% niższe niż na początku roku.
W pierwszym półroczu 2013 r. eksport cukru wyniósł 230 tys. ton i był o 27% mniejszy niż przed rokiem. Większość cukru sprzedano do krajów członkowskich UE (157 tys. ton) po ok. 747 EUR/tonę, w tym przede wszystkim do Niemiec (54 tys. ton), na Słowację (25 tys. ton) oraz do Czech, Litwy i Łotwy (po 14 tys. ton). Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Syrii (13 tys. ton) i Rosji (8 tys. ton). Na rynkach krajów trzecich uzyskano ceny wynoszące średnio ok. 420 EUR/tonę. 
Import wyniósł 144 tys. toni i był o 40% większy niż przed rokiem. Niskie ceny cukru surowego na świecie korzystnie wpływają na rentowność rafinacji. Przedmiotem importu był cukier surowy z Brazylii (46,5 tys. ton), Sudanu i Kuby (27 tys. ton) i Mozambiku 19,8 tys. ton. Cukier ten importowano po 430-690 EUR/tonę. Z krajów UE importowano niewielkie ilości cukru (13 tys. ton) po 830 EUR/tonę.
(mat., IERiGŻ)