Tańszy cukier, mięso, zboża i oleje

Światowe ceny żywności ponownie odnotowały spadek. Sukcesywne spadki cen obserwujemy już niemal od roku (kwiecień 2014 r.). Co tym razem potaniało…?

Indeks światowych cen żywności obniżył się o 1,5% wobec lutego b.r. i o 18,7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Indeks FAO sukcesywnie spada od kwietnia 2014 roku. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Przede wszystkim, wysoka globalna podaż większości produktów rolnych, które wchodzą w jego skład. Dodatkowo, na ceny miały również wpływ wprowadzone przez Rosję restrykcje dotyczące importu większości artykułów rolno-spożywczych.
Obecnie żywność jest najtańsza od czerwca 2010 roku. W marcu b.r. potaniał cukier (-9,2%), oleje roślinne (-3,1%), zboża (-1,1%) i mięso (-1%). Dobą wiadomością są zwyżki cen artykułów mleczarskich (+1,7%).

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA