Tańsze płody rolne

0
842

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, spadły we wrześniu 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 1,3%).

We wrześniu 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 66,02 zł/dt, tj. mniej o 0,6% niż przed miesiącem i o 17,5% niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (88,89 zł/dt) spadły o 1,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosły o 2,3% w stosunku do roku ubiegłego.

Ceny żyta w skupie wyniosły 56,70 zł/dt i były niższe zarówno w skali miesiąca (o 0,4%), jak i w skali roku (o 18,1%). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 72,34 zł/dt i spadły o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w stosunku do września 2018 r. wzrosły o 3,6%.

W skupie za ziemniaki płacono średnio 42,18 zł/dt, tj. o 37,8% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 27,4% więcej niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (226,05 zł) spadła o 3,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 111,0%.

Ceny skupu żywca wołowego (6,01 zł/kg) spadły zarówno w skali miesiąca (o 1,6%), jak i w skali roku (o 7,2%). Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,58 zł/kg i były wyższe o 1,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano spadek cen o 6,9%.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,94 zł/kg i były wyższe zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,1%), jak i z rokiem ubiegłym (o 26,7%). Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,03 zł, tj. więcej o 0,7% niż przed miesiącem i o 15,7% niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 4,01 zł/kg i były niższe zarówno w stosunku do sierpnia 2019 r. (o 2,1%), jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 1,0%).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 131,26 zł. Cena mleka w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,5%, natomiast w odniesieniu do września 2018 r. spadła o 1,1%.

– Podobną tendencję zmian cen we wrześniu 2019 r. jak w skupie odnotowano także na targowiskach. W skali miesiąca ceny większości produktów były niższe, z wyjątkiem cen żywca wołowego i wieprzowego oraz krów dojnych i jałówek jednorocznych. W skali roku odnotowano wzrost cen większości produktów. Wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego – informuje Małgorzata Kaczor z Departamentu Handlu i Usług GUS.

Źródło: GUS

Opracował: Samuel Skrzysz