Tańsze paszporty dla koni

Coraz mniej opłacalna staje się hodowla koni w naszym kraju. Powodem takiego stanu rzeczy są wysokie koszty produkcji, mało przyjazne dla hodowców przepisy oraz brak dopłat do hodowli koni.

Aby zgodnie z prawem, wprowadzić konia do obrotu lub wyjechać poza gospodarstwo, należy zaopatrzyć go w paszport. Jest to duży wydatek dla hodowcy, ponieważ zaopatrzenie pojedynczego konia w taki dokument kosztuje 120 złotych, a innych zwierząt gospodarskich tylko kilkanaście złotych. Ponadto znakowaniem wszystkich zwierząt hodowlanych poza końmi zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast wydawanie paszportów dla rumaków powierzono Polskiemu Związkowi Hodowców Komi, co automatycznie powoduje, że aż 50 % kosztów identyfikacji tych sympatycznych zwierząt ponoszą sami rolnicy.

Hodowcy czują się pokrzywdzeni i wraz z popierającymi je organizacjami rolniczymi domagają się finansowania rejestracji koni z budżetu państwa. Doskonałą okazję do wprowadzenia przez resort rolnictwa zmiany sposobu i zmniejszenia kosztów wydawania paszportów dla koni może zdaniem hodowców stanowić z wejściem od 1 stycznia 2016 roku nowego rozporządzenia Unii Europejskiej wprowadzającego nowy wzór paszportu dla koni. O tym, że zmiany w tym względzie są konieczne przekonane są izby rolnicze.

Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała już swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (proponowane zmiany w ustawie wynikają ze zmian przepisów dotyczących rejestracji i identyfikacji koni wynikających z rozporządzenia 2015/262 uchylającego rozporządzenia KE nr 504/2008). Samorząd rolniczy zwraca uwagę resortu rolnictwa na zwiększone koszty dla rolników utrzymujących konie związane z paszportami i rejestracją zwierząt w stosunku do utrzymujących bydło. Związane jest to jak zaznaczają izby w pewnej mierze z kosztami związanymi z prowadzeniem centralnej bazy danych koniowatych.

Dlatego zdaniem KRIR podobnie, jak w przypadku systemu IRZ prowadzonego przez ARiMR oraz systemu informatycznego Inspekcji Weterynaryjnej obciążenia z tytułu prowadzenia i utrzymania elektronicznego systemu rejestracji koni powinny być pokrywane z budżetu państwa.