Tanie Państwo – likwidacja ANR

W sobotę 11 marca przed siedzibą Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie premier Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił rozpoczęcie realizacji kolejnych założeń programu rządowego Tanie Państwo.

W sobotę 11 marca przed siedzibą Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie premier Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił rozpoczęcie realizacji kolejnych założeń programu rządowego Tanie Państwo.

Z informacji jakie premier przekazał zgromadzonym pod ANR dziennikarzom tuż po spotkaniu z prezesem Agencji Stanisławem Kowalczykiem wynika, że ANR zostanie przekształcona w Fundusz Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa S.A. Jego zarządzaniem będzie zajmował się Bank Ziemi – departament podległy ministrowi rolnictwa. Będzie wpływał on na politykę państwa wobec rynku ziemi, scalania gruntów, ewentualnie sprzedaży. Banki Ziemi będą również realizowały ustawę zabużańską” i reprywatyzacyjną. Nad częścią gruntów, którymi dysponuje Agencja zarządzanie przejmą gminy w celu realizacji programu mieszkaniowego oraz samorządy wojewódzkie w prowadzonej polityce regionalnej. Likwidacja ANR ma zostać przeprowadzona do końca 2006 roku. Rząd planuje przejęcie odpowiedniej ustawy w tej kwestii w kwietniu br. Premier liczy, że przyjęcie tej ustawy da 110 mln zł oszczędności dla Państwa.

Podczas tej samej konferencji premier potwierdził również plany połączenia ARiMR z ARR.Proces będzie odbywał się stopniowa, aż w styczniu 2098 roku ma być powołany twór o nazwie Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W tym roku rząd planuje również likwidację Centrum Studiów Strategicznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wszystkie delegatury Ministerstwa Skarbu, Agencję Mienia Wojskowego i Wojskową Agencję Mieszkaniową.


Opr. MS