fbpx
Strona główna Tagi Zazielenianie

zazielenianie

Nowe przepisy dotyczące międzyplonów w ramach zazielenienia

3 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary...

Z myślą o rolnikach poszkodowanych wyniku suszy

Komisja Europejska przyjęła 19 września derogacje dotyczące niektórych zasad zazieleniania. Odstępstwa te dotyczą szczególnych zasad zazieleniania upraw ozimych i międzyplonów. Decyzja KE rozszerza również...

Derogacja w zakresie zazielenienia

Na wniosek ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach...

Nie będzie zmiany współczynnika zazieleniania

Prezentujemy odpowiedź ministerstwa rolnictwa na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych  o zmianę współczynnika stosowanego do wyliczania powierzchni poplonów w ramach zazielenienia. MRiRW  udzieliło następujących wyjaśnień: "Do...

Zazielenienie – ułatwienia dla rolników

Na wniosek ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązku zastosowania w roku 2018 jednej z praktyk...

Zazielenianie w ocenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował 12 grudnia 2017 r. sprawozdanie specjalne nr 21/2017 pt. „Zazielenianie – bardziej złożony system wsparcia dochodów, który nie jest jeszcze...

KRIR wnioskuje o zmianę przepisów regulujących płatności za zazielenianie

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się  do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozważenie możliwości zmiany przepisów dotyczących obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych (obszarów EFA)...

Nie ułatwią pracy rolnikom

Przewodniczący Copa i Cogeca wysłali 26 września  pismo do Komisji Europejskiej, w którym podkreślili, że plany Komisji w zakresie uproszczenia instrumentów zazieleniania w ramach...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze