fbpx
Strona główna Tagi Pomoc suszowa

Tag: pomoc suszowa

Wypłata pomocy suszowej

ARiMR rozpoczęła wypłaty ostatniej transzy pomocy suszowej

17 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  rozpoczęła wypłatę ostatniej transzy pomocy suszowej. Według resortu rolnictwa  opóźnienie w wypłacie wszystkich należnych rolnikom pieniędzy wynikało...

Czy gospodarz polskiej wsi pomoże …?

Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski jest elokwentny i potrafi ładnie mówić, co nie każdy z polityków potrafi dobrze robić. Nie boi się też kamery...

Pieniądze dla poszkodowanych rolników

Na wniosek ministra rolnictwa rada ministrów przyjęła 17 grudnia uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli...

MRiRW informuje – Termin składania wniosków na pomoc suszową wydłużono

Termin składania – przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,...

Wydłużenie terminu składania wniosków jest konieczne

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o co najmniej 2-tygodniowe wydłużenie terminu określonego...

Trzeba wesprzeć gospodarstwa dotknięte skutkami suszy prowadzące produkcję mieszaną

W związku z uruchomieniem pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy w 2019 roku, Krajowa Rada Spółdzielcza, w stanowisku przekazanym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

Od 3 października 2019 wnioski o pomoc suszową

Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w...

Resort rolnictwa informuje – Pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w roku bieżącym w wyniku...

Po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw przyjętego przez Radę Ministrów i podpisanego przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w...

Brak funduszy na pomoc de minimis

Minister Jan Krzysztof Ardanowski 22 listopada podczas ostatniego posiedzenia rady ministrów rolnictwa UE zaapelował do Phila Hogana, unijnego komisarza do spraw rolnictwa o pilne...

Wnioski suszowe do 16 listopada

Do 16 listopada br. przedłużony został termin składania wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane w tym roku...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze