fbpx
Strona główna Tagi Pomoc dla rolników

pomoc dla rolników

Pomoc suszowa – 1000 zł na hektar

Od 14 do 29 września  2018 roku producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu...

Stawy rybne – pomoc suszowa

Od 14 do 29 września 2018 roku  podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych...

Wsparcie dla producentów świń z całej Polski na ochronę przed ASF

Od 27 sierpnia do 14 września 2018 roku producenci trzody chlewnej w całym kraju będą mogli ubiegać się o uzyskanie refundacji w wysokości do...

Apel IRWŁ – w sprawie pomocy finansowej dla rolników

W związku z trudną sytuacją rolników w Polsce, spowodowaną - między innymi - przez suszę i niskie ceny owoców miękkich, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje...

MRiRW informuje o formach pomocy suszowej

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o...

Ułatwienia dla hodowców świń

Na wniosek ministra rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego 24 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru...

KE proponuje podwyższenie krajowego limitu pomocy państwa dla rolnika

Komisja Europejska proponuje zmiany w przepisach regulujących pomoc państwa w sektorze rolnym, zwiększając kwotę, którą władze krajowe mogą wykorzystać na wsparcie rolników bez konieczności...

Z myślą o wyrównaniu dochodów

10 lutego uruchomiony został program pomocy krajowej dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na...
Krowy

Z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka

Agencja Rynku Rolnego od 10 do 31 lipca 2017 roku prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka. Wnioski należy składać do...

Wsparcie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze