fbpx
Strona główna Tagi Osn

osn

Dodatkowy plan nawozowy jest zbędny

Dodatkowy plan nawozowy jest zbędny

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwolnienie rolników, którzy realizują program rolnośrodowiskowy z dodatkowych wymogów w związku z...
O wykorzystaniu masy pofermentacyjnej

Samorząd rolniczy pyta, resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedź resortu rolnictwa  na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące obaw związanych z ustanowieniem całej Polski obszarem OSN i związanymi z tym ograniczeniami...

Uproszczenie jest konieczne

Zdaniem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego konieczne jest podjęcie działań mających na celu uproszczenie zapisów w rejestrze zabiegów agrotechnicznych na terenach OSN, odnoszących się do...

W sprawie OSN

Poniżej prezentujemy stanowisko V Walnego Zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie OSN. Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej z zaniepokojeniem...

Nowe obszary OSN

Poniżej prezentujemy stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące konieczności podjęcia działań przez Rząd RP w związku z ustaleniem nowych obszarów OSN. W związku z podjętymi...

Nowe wody wrażliwe i OSN

Zgodnie z wymogami art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej dokonali weryfikacji wód...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze