fbpx
Strona główna Tagi Krir pyta

krir pyta

KRIR pyta, resort odpowiada: o ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie opracowania przepisów dotyczących ochrony obszarów  produkcji rolnej. "Obszary wiejskie to...

Nie będzie zmiany współczynnika zazieleniania

Prezentujemy odpowiedź ministerstwa rolnictwa na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych  o zmianę współczynnika stosowanego do wyliczania powierzchni poplonów w ramach zazielenienia. MRiRW  udzieliło następujących wyjaśnień: "Do...

KRIR pyta, MRiRW odpowiada

Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący  nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, aby ustawowo...
Dodatkowy plan nawozowy jest zbędny

KRIR pyta, MRiRW odpowiada

Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie podjęcia działań, które spowodują poprawę opłacalności produkcji ekologicznej zbóż...

KRIR pyta, resort rolnictwa wyjaśnia: wysokość zasiłku chorobowego rolników

Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pisma Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku chorobowego przysługującego rolnikowi za każdy dzień...

KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedź ministra rolnictwa na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie  zwiększenia dofinansowania inwestycji wynikających z konieczności realizacji nowego Programu działań mających na...

KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...

KRIR pyta, resort rolnictwa odpowiada – w sprawie nawozów naturalnych

Poniżej prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na wniosek samorządu rolniczego  w sprawie podjęcia działań mających na celu wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych...

KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedź resortu rolnictwa na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące opracowania minimalnych warunków sprzedaży, dostaw oraz parametrów zbóż i kukurydzy. ,,Ministerstwo popiera inicjatywy dotyczące...

Izby rolnicze pytają – resort rolnictwa odpowiada

Odpowiadając na wniosek samorządu rolniczego dotyczący zmiany przepisów prawnych w zakresie nadzoru nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych, resort rolnictwa informuje , że zgodnie z rozporządzeniem...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze