fbpx
Strona główna Tagi Emerytura rolnicza

emerytura rolnicza

Emerytury i renty rolnicze są warte coraz mniej. Ich wartość nie spadała tak od...

Coraz większa inflacja i nienadążająca za nią waloryzacja rolniczych świadczeń emerytalnych i rentowych powodują, że ich realna wysokość jest coraz niższa. Jasno pokazują to opublikowane...

Konieczna podwyżka emerytur rolniczych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o uzgodnienie z radą ministrów wprowadzenia indeksacji (podwyżki) emerytur rolniczych o stopień...

Czy przy przejściu na emeryturę trzeba wyzbyć się gospodarstwa?

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla...

Co dalej z ustawą odorową, dopłatami dla “aktywnych” rolników i “zdawaniem” gospodarstwa przed emeryturą?

Jak mówił minister Grzegorz Puda w Sygnałach Dnia w radiowej Jedynce, prace legislacyjne w sprawie ustawy odorowej zainicjowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Według zamysłu...

Rolnicze emerytury: Co z łączeniem świadczenia z ZUS i z KRUS?

Zgodnie z podstawową zasadą określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021...

Rolnicy bez możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. To trzeba zmienić

Rolnicy z Podlasia postulują o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników polegających na umożliwieniu przejścia na...

KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 grudnia...

KRUS informuje – Zmniejszenie wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 października 2019 r. zaliczka na podatek dochodowy od osób uzyskujących dochód do kwoty 85.528 zł rocznie...

Zróżnicowanie prawa do emerytury jest krzywdzące dla rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Premiera RP o spowodowanie zmiany przepisów w takim kierunku, aby rolnicy ubezpieczeni w KRUS mieli równe prawa do...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze