fbpx
Strona główna Tagi Dywersyfikacja upraw

dywersyfikacja upraw

Miejscowość Brody w Polsce

Płodozmian: sposób na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego w zmieniającym się klimacie

Systemy upraw są coraz bardziej uproszczone, z coraz mniejszą liczbą roślin uprawianych w płodozmianie. Jednak zróżnicowany płodozmian zapewnia wyższe plony w porównaniu z ciągłą...

Zmiana terminu kontroli dywersyfikacji upraw

Minister rolnictwa 30 maja podpisał rozporządzenie, które dotyczy zmiany terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia. Dotychczas termin ten, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i...

Zmiana terminu dla dywersyfikacji upraw

Ministerstwo rolnictwa skierowało 10 maja do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu...

Uproszczenie dla rolników

Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, które umożliwia rolnikom...

Zazielenienie – ułatwienia dla rolników

Na wniosek ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązku zastosowania w roku 2018 jednej z praktyk...

Dla rolników, którzy podlegają dywersyfikacji upraw

W związku z opublikowaniem nowego rozporządzenia w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw, przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału różnych...

Dywersyfikacja upraw – nowy termin

23 maja 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw,...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze