Szykuje się wyścig po grubą kasę

Nawet 300 tys. zł dofinansowania – tyle mogą otrzymać po raz kolejny rolnicy planujący inwestycję w swoich gospodarstwach. ARiMR od 9 listopada 2007 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na działanie Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pula środków na ten rok wynosi ponad 360 mln euro”

Wielkość środków przeznaczonych na to działanie w 2007 roku wynosi ponad 360 mln euro, co stanowi około 1,36 miliarda złotych. ARiMR szacuje, że w ramach tego naboru Oddziały Regionalne przyjmą w całej Polsce około 20 tys. wniosków. Oddziały Regionalne ARiMR będą 9 listopada pracowały do godziny 22, a jeżeli będzie taka potrzeba to nawet dłużej. Każdy Oddział ARiMR, w zależności od specyfiki regionu, stworzy nawet 30 – 40 stanowisk, które będą obsługiwały rolników składających wnioski.

To do kiedy będą przyjmowane wnioski, zależy od tego, jak szybko suma środków, o które ubiegają się rolnicy w złożonych wnioskach przekroczy 120% kwoty przeznaczonej dla danego województwa tzw. koperty finansowej. I tak najwięcej do wykorzystania mają rolnicy z Mazowsza (ok. 60 mln euro), Wielkopolski (ok. 45 mln euro) oraz woj. Lubelskiego (ok. 40 mln euro).

Kto pierwszy ten lepszy, brzmi znane przysłowie. Dlatego też, w wielu miastach wojewódzkich przed Oddziałami Agencji osoby zainteresowane złożeniem wniosków wpisują się na specjalne listy. Wyznaczone osoby pełnią dyżury i czuwają na tym, aby nowo zgłaszający się rolnicy, byli wpisywani na kolejnych miejscach na tej liście. Członkowie komitetów kolejkowych” nie ukrywają, że swój czas na dyżury przy liście dobrowolnie poświęcają po to, aby znaleźć się w pierwszej grupie rolników, od których Oddział Regionalny przyjmie wnioski i “wtedy będą mieli większy spokój wyczekując na przydział środków na modernizację gospodarstwa”. Nie oznacza to jednak, że rolnik, którego nazwisko nie znajduje się na liście nie ma szans na złożenie wniosku. Tzw. Komitety kolejkowe, to tylko społeczna akcja, dzięki której pewne grupy producentów chcą zapewnić sobie pierwszeństwo w wyścigu o uzyskanie dofinansowania.

Z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna i osoba prawna, prowadząca działalność rolniczą w produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Ubiegający się o pomoc finansową muszą spełnić określone warunki. Jednym z nich jest posiadanie gospodarstwa rolnego o żywotności ekonomicznej wynoszącej co najmniej 4 ESU.

MS
Wrp.pl
źródło: ARiMR