fbpx
Strona głównaPozostałeSzlakiem Tradycji i Kultury Wsi Polskiej - Kapliczki Przydrożne"

Szlakiem Tradycji i Kultury Wsi Polskiej – Kapliczki Przydrożne”

Projekt pilotażowy realizowany był w 2005 roku i cieszył się ogromnym zainteresowaniem w terenie. Zdobył uznanie w Ministerstwie Polityki Społecznej, co pozwoliło wystartować w III edycji konkursu FIO.

Tak jak w roku ubiegłym nasz projekt kierowany jest bezpośrednio do dzieci i młodzieży, członków klubów 4H oraz dorosłych mieszkańców gmin (z woj. Łódzkiego i wielkopolskiego). W wielu gminach poprzedniej edycji projektu liderzy klubów mówili, że dzięki realizacji programu ich wysiłki ingerencyjne wreszcie odniosły sukces.
Celem projektu jest pielęgnacja polskiej kultury sakralnej, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz promowanie turystyki wiejskiej. Ważnym elementem naszej inicjatywy jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez konkretne działania. Zadania zawarte w projekcie kierujemy bezpośrednio do dzieci i młodzieży – naszych klubowiczów w wybranych regionach kraju.

W projekcie bierze udział 6 gmin: Koluszki, Rogów, Jeżów, Brzeziny (woj.. łódzkie), Czermin, Pleszew (woj. Wielkopolskie. Do projektu zaprosiliśmy koordynatorów w tych województwach, opiekunów klubów 4H, pracowników gmin, samorządów, gminnych ośrodków kultury, członków społeczności lokalnych. Liczymy również na współpracę z wolontariuszami.

W związku z kolejną realizacją projektu dotyczącego kapliczek przydrożnych ponownie wydaliśmy materiały szkoleniowe, uzupełnione o informacje dotyczące regionów. Zmieniliśmy też szatę graficzną z czarno- białej na kolorową. Materiały zostały dostarczone do uczestników projektu jako wsparcie merytoryczne dla liderów i członków klubów 4H.

W celu omówienia zadań projektu przeprowadziliśmy spotkania organizacyjne w Pleszewie i w Koluszkach, w każdym z 2 województw z udziałem liderów i metodyków. Ustaliliśmy na nich harmonogram działań i omówiliśmy sprawy organizacyjne. Zostały uszczegółowione daty wszystkich szkoleń, ustalone podziały zadań i podpisane umowy z liderami i wolontariuszami.

W ramach projektu zrealizowaliśmy dwa szkolenia na temat dziedzictwa kulturowego w regionie, z udziałem metodyka 4H i etnografa. Szkolenia odbyły się w Muzeum Etnograficznym w Łodzi oraz w Ośrodku Kultury w Żegocinie. Uczestnikami byli opiekunowie klubów 4H, pracownicy gmin odpowiedzialni za promocję i wolontariusze zaangażowani w projekcie.

Dla dzieci i młodzieży przeprowadziliśmy trzy szkolenia, dotyczące kultury sakralnej, które prowadzili etnografowie. Jedno szkolenie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu na terenie woj. wielkopolskiego oraz dwa na terenie woj. łódzkiego, w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach oraz w Gimnazjum w Przecławiu. Uczestnicy zapoznali się z historią i ze zdobnictwem charakterystycznym dla regionu. Wiedza była przydatna przy przygotowywaniu wystawy, pracach plastycznych i fotograficznych, a szczególnie przy opracowywaniu folderu.

Zgodnie z założeniami projektu przeprowadziliśmy warsztaty plastyczno – fotograficzne dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez artystę plastyka i fotografa. Dzieci zdobyły podstawową wiedzę o rysunku, szkicowaniu i o zasadach robienia zdjęć. Drugie szkolenie – łączone szkolenie dla dwóch gmin – miało charakter konsultacji, gdzie analizowano prace i korygowano błędy.

Zaraz po zakończeniu szkoleń klubowicze przystąpili do zbierania informacji, wytyczania szlaków, opisywania kapliczek, rysowania i malowania prac na wystawę. Nawiązali kontakt z gminą i z księdzem z miejscowej parafii. Przepytali najstarszych mieszkańców wsi o tym, co wiedzą o interesujących ich kapliczkach.

Wystawa Krajowa
Wystawa Krajowa dotycząca projektu: Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej – kapliczki przydrożne: odbyła się 30 marca 2007 roku w Sali konferencyjnej w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ulicy Wspólnej 30 w Warszawie. Na wystawę z województwa łódzkiego i wielkopolski łącznie przyjechało ok. 150 klubowiczów klubów 4H i osób z związanych z projektem.

Spotkanie rozpoczął dyrektor biura Fundacji Edukacyjnej 4H pan Marcin Woldański, następnie swoje przemówienie podsumowujące projekt wygłosiła prezes fundacji pani Katarzyna Boczek . gościem był ksiądz Biskup Tadeusz Pikus, którego obecność na wystawie była miłą niespodzianką dla uczestników.

Wszyscy zgromadzeni otrzymali Wielkanocne Błogosławieństwo, a Biskup chwalił prace zaprezentowane przez dzieci. Wszyscy uczestnicy projektu zaprezentowali bogaty program artystyczny, w którym promowali wytyczone przez siebie szlaki turystyczne w swojej gminie.

Rozdane zostały wyróżnienia dla koordynatorów i opiekunów klubów 4H, którzy czuwali nad przebiegiem prac związanych z projektem i działalnością klubów 4H.
Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.:
– Ewa Woldańska – Pleszew
– Krystyna Tymecka – Pleszew
– Agnieszka Rorot – Baran – Pleszew
– Wiesława Skitek – Czermin
– Zofia Zawada – Czermin
– Ewa Cicha – Rogów
– Hanna Jabłońska – Brzeziny
– Renata Sobczyk – Brzeziny
– Barbara Tracz – Jeżów
– Renata Nowak – Rogów
– Bożena Michniewicz – Koluszki
– Renata Mujta – Czermin
– Wieńczysław Pyrzanowaki – fotograf, plastyk
– Grażyna – fotograf, plastyk
Po rozdaniu wyróżnień wszyscy udali się na przygotowany obiad. Na obiedzie czekała niespodzianka – Wielkanocny zajączek.

Wojciech Petera
Rzecznik Prasowy
KRIR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.