Szkoły w zgodzie z Naturą

Obserwowanie liścia pod mikroskopem, tworzenie prac plastycznych z liści, szyszek i patyków oraz plakatów propagujących ochronę przyrody – tak przebiegają warsztaty dla młodzieży z obszarów Natura 2000 Polski północno – wschodniej, realizowane od listopada 2009 przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group.

Zajęcia wzbogacane są grą: uczniowie według wzrostu tworzą piętra lasu, a rzucając do siebie sznurek, tworzą symulację łańcucha pokarmowego. Łańcuch się rozpada po ścięciu ucznia – drzewa, pokazując konsekwencje przerwania takiego ciągu w przyrodzie.
Pod mikroskopem stereoskopowym mogłem zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem: że liść zbudowany jest z małych elementów, te zaś z jeszcze mniejszych, na które składają się jeszcze mniejsze – relacjonuje wrażenia po warsztatach 10-letni Konrad, uczeń Szkoły Podstawowej w Klewiance, która jest jedną ze 100 szkół uczestniczących w programie “Edukacja – naturalnie! Akcja edukacyjna dla młodzieży szkolnej z obszarów Natura 2000 polski północno – wschodniej”.

Szkoła jest położona na granicy Bagien Biebrzańskich, które należą do obszarów naturowych z ramienia zarówno tzw. Dyrektywy Siedliskowej, jak i Dyrektywy Ptasiej. Oznacza to, że obszar ten jest wyjątkowo cenny w skali Europy pod względem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Szkoła zadeklarowała propagowanie ochrony przyrody wśród lokalnej społeczności oraz podejmowanie działań chroniących okoliczne lasy, dzięki czemu “załapała się” do projektu. Bezpłatnie otrzymała komplet scenariuszy zajęć o Naturze 2000 oraz mapy ścienne Natura 2000 Polski północno – wschodniej. Zawiesi je w klasach lub na holu, by każdy przechodzący – uczeń, nauczyciel, czy rodzic – zobaczył, jak stąd blisko do obszaru Natura 2000. A przy okazji – docenił ten dar.

A wiosną, również nieodpłatnie, 50 uczniów ze Szkoły w Klewiance pojedzie na całodniową wyprawę pod okiem przewodników na Biebrzańskie Bagna. “Będziemy tam obserwować żywe okazy roślin i zwierząt, a ja sprawdzę pod mikroskopem, jak zbudowana jest muszla!” – planuje szczegóły wyjazdu Konrad.

Wszystkie działania są dla szkół nieodpłatne, bowiem są finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Od początku ustalania granic sieci Natura 2000 w Polsce budzi ona wiele kontrowersji, które w większości wynikają z braku zrozumienia bądź niewiedzy o istocie tej idei. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie zasobów, potrzeb, metod oraz korzyści z ochrony przyrody wśród społeczności lokalnych “naturowych” obszarów woj. podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego i lubelskiego.
Więcej informacji oraz fotografie z warsztatów na stronie projektu www.naturalnaedukacja.pl.