Szkoły rolnicze pod opieką” MRiRW?”

Resort rolnictwa zamierza bezpośrednio oddziaływać na jakość i efektywność kształcenia rolniczego, a tym samym na kreowanie polityki kadrowej dla sektora rolno – spożywczego.

Jak poinformowało nas biuro prasowe ministra rolnictwa, resort zamierza przejąć prowadzenie przynajmniej części szkół i placówek rolniczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego oraz szkoły kształcące w zawodach unikalnych np. technik pszczelarzy, technik inżynierii środowiska i melioracji wodnych, technik weterynarii.) Polska nie jest odosobniona w tej kwestii, we wszystkich krajach starej UE” ministrowie rolnictwa mają znaczący wpływ na kształcenie rolnicze, a w niektórych państwach UE odpowiednie departamenty prowadzą nawet nadzór nad szkołami rolniczymi.

W Polsce są odpowiednie przepisy pozwalające ministrowi rolnictwa przejmowanie szkół rolniczych (Ustawa o Systemie Oświaty w art. 5 ust. 5e), nie określa ona jednak jednoznacznie zakresu, trybu i terminu przejmowania szkół i placówek rolniczych od samorządów. Dlatego trwają pracę nad nowelizacją tej ustawy, polegające na doprecyzowaniu poszczególnych jej zapisów. Przejęcie szkół rolniczych od samorządów jest również wpisane w Założenia Narodowego Programu Edukacji Mieszkańców Wsi opracowane przez MRiRW.


MS