Szkolenia komputerowe na wsi

Microsoft wraz z Fundacją Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich zakończył pierwszą edycję projektu społeczno-edukacyjnego Edukacja informatyczna – Twoja szansa na zatrudnienie”. N”

Projekt jest częścią globalnego programu grantowego Microsoft Unlimited Potential, którego celem jest wyrównywanie szans społeczności defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem informacyjnym” w dostępie do narzędzi, wiedzy i umiejętności informatycznych.

Beneficjentem grantu i wykonawcą projektu jest Fundacja Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich. Z podstaw obsługi komputera i Internetu przeszkolonych zostało 726 osób z 7 województw, głównie kobiety z obszarów wiejskich oraz małych miasteczek. Podsumowanie pierwszej edycji projektu połączone jest z inauguracją kolejnej, która zostanie przeprowadzona dzięki przyznanemu przez Microsoft kolejnemu grantowi o wartości niemal 100 tys. dolarów. Fundacja rozpocznie realizację drugiej edycji szkoleń, tym razem dla 1200 osób, jeszcze wiosną tego roku.

– Celem projektu “Edukacja informatyczna – Twoja szansa na zatrudnienie”, podobnie jak całego programu Microsoft Unlimited Potential jest wyrównywanie szans społeczności zamieszkujących obszary wiejskie w dostępie do nowych technologii oraz umiejętności ich wykorzystania do rozwoju osobistego i zawodowego. Prowadzone na wsiach i w małych miasteczkach na terenie całego kraju szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu były adresowane przede wszystkim do osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dla których umiejętności obsługi komputera, oprogramowania i Internetu oznaczają nowe kwalifikacje zawodowe i otwierają nowe możliwości.

“To była prawdziwa przyjemność widzieć jak osoby, które jeszcze dwa dni wcześniej nie potrafiły, wręcz bały się uruchomić komputer, zupełnie swobodnie wykonywały polecenia prowadzącego i płynnie poruszały się po klawiaturze i ekranie. Komputer jest powszechnie dziś wykorzystywanym narzędziem, nie tylko w pracy, ale też w życiu codziennym. Mam nadzieję, że te nowe i tak entuzjastycznie przyjęte przez uczestniczki umiejętności pozwolą im w pełni wykorzystać ich potencjał – potencjał do nauki, pracy i zabawy” – powiedziała Joanna Frąckowiak, PR & Community Affairs Manager w polskim oddziale Microsoft.

W ramach projektu przeprowadzono w sumie 35 szkoleń, w których wzięło udział 726 osób. Szkolenia odbyły się w 7 województwach: dolnośląskim, śląskim, małopolskim, łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Ich organizatorzy przejechali ponad 6.5 tys. kilometrów. Szkolenia odbywały się w pracowniach komputerowych, udostępnianych przez partnera projektu – Centrum Doradztwa Rolniczego. Dodatkowo, Fundacja Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich udostępniała 10 laptopów jako uzupełnienie wyposażenia wykorzystywanych pracowni komputerowych. Dzięki temu każdy uczestnik szkoleń posiadał samodzielne stanowisko do nauki i ćwiczeń.

“Realizując szkolenia odwiedziliśmy 13 miejscowości w 7 województwach. We wszystkich projekt spotykał się z dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności. Uczestnicy naszych szkoleń, w większości kobiety oraz bezrobotni, z ogromnym zapałem zdobywali nowe umiejętności i szybko zaczęli wykorzystywać je w praktyce. Jak się okazało, wielu z nich posiada w domu komputery, które dotychczas służyły wyłącznie ich dzieciom do gier i zabawy. Teraz, uczestnicy naszych kursów mogą np. swobodnie poszukiwać informacji w Internecie, m.in. ofert pracy, przygotowywać dokumenty aplikacyjne w edytorze tekstu i wysyłać je za pośrednictwem poczty e-mail. Wierzę, że hasło zawarte w nazwie projektu “Edukacja informatyczna – Twoja szansa na zatrudnienie”, dzięki szkoleniom oraz dużemu zaangażowaniu ich uczestników, stanie się w ich przypadku rzeczywistością” – powiedziała Maria Wróblewska, prezes Fundacji Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich.

Zarówno duże zainteresowanie prowadzonymi w ramach projektu kursami, jak i doświadczenie Fundacji Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich przyczyniły się do decyzji Microsoft o kontynuacji projektu. Fundacja otrzymała kolejny grant w postaci środków finansowych i oprogramowania o łącznej wartości niemal 100 tys. dolarów na realizację drugiej edycji projektu “Edukacja informatyczna – Twoja szansa na zatrudnienie”.

W Polsce przyznanych zostało już 7 grantów Unlimited Potential o łącznej wartości 1 mln 215 tys. dolarów. Dzięki realizowanym projektom UP powstało 118 bezpłatnych Punktów Dostępu do Internetu Ikonk@ na Podlasiu, 3 Społeczne Pracownie Edukacyjno-Komputerowe na Lubelszczyźnie, 2 w Warszawie i 7 w regionie Podlasia oraz prowadzone są liczne szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i żyjących na marginesie społecznym.

Opr. MS

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner
Dekalb - Bayer -reklama

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj