Szkoła na Golęcinie prowadzi nabór do klas pierwszych

Pojawiające się od początku lutego informacje o likwidacji Zespołu Szkół Technicznych w Poznaniu sprawiły, że chętni do szkoły na Golęcinie mocno zweryfikowali swoje wybory. Targi Edukacyjne dały obraz zdecydowanie większego zainteresowania naszą szkołą. Decyzja Rady Miasta Poznania o rozwiązaniu Zespołu Szkół i przeniesieniu liceum ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Handlowych i pozostawieniu Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu stwarza zupełnie nową sytuację w naborze do szkoły.

Uzasadnienie decyzji prezydenta R. Grobelnego, że szkoła jest droga i kształci wyłącznie uczniów spoza Poznania jest kuriozalna. Stworzyła sytuację, w której uczniowie pochodzący ze wsi i małych miasteczek z bliższych i dalszych okolic Poznania stali się poznaniakami” drugiej kategorii. Czyżby powrót do dyskryminacji rasowej, przepraszam regionalnej? Szkoła na Golęcinie od zawsze była szkołą ponadregionalną, do której przybywali uczniowie nawet spod Suwałk. Absolwentów naszego technikum spotkamy w całej Polsce, a w 65-letniej historii szkoły mamy ich już ponad 20 tysięcy. Szkoła rolnicza ze względu na swą specyfikę i rozbudowaną bazę dydaktyczną niezbędną do kształcenia zawsze będzie droższa niż liceum czy technikum ekonomiczne.
W 2013 roku ma się pojawić nowy organ prowadzący technikum, co nie zmienia sytuacji kształcących się w nim uczniów. Nauka nadal będzie bezpłatna, a poziom kształcenia na pewno nie spadnie. Szkoła może nawet zyskać dzięki nowemu inwestorowi.
Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu kształci uczniów w trzech zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu i technik inżynierii środowiska i melioracji. Są to szkoły unikalne w skali województwa Wielkopolskiego, a w przypadku technikum inżynierii środowiska i melioracji w skali kraju. Nie ma w promieniu 100 km od Poznania szkoły kształcącej w tych zawodach. W szkole kształci się młodzież pochodząca w większości z gospodarstw rolnych oraz wsi i małych miasteczek z okolic Poznania, pragnąca w przyszłości objąć po rodzicach prowadzenie nowoczesnych gospodarstw rolnych oraz pracować w szeroko rozumianym otoczeniu rolnictwa. Absolwenci szkoły są poszukiwani na rynku pracy i nie znajdzie się ich w rejestrze osób bezrobotnych.

Poziom kształcenia
Szkoła dysponuje nowoczesną bazą szkoleniową i wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną. Warsztaty szkolne posiadają kompletne wyposażenie niezbędne do kształcenia techników mechanizacji rolnictwa. Posiada także nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze, a to rzadkość w szkołach rolniczych w Polsce. O jakości kształcenia świadczą wyniki zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Poziom zdawalności dla technika mechanizacji to 95%, dla technika agrobiznesu 80% co stawia nasze technikum w czołówce szkół rolniczych w Polsce. W Poznaniu jesteśmy pod tym względem na pierwszym miejscu.
Szkoła wyposaża uczniów w dodatkowe kwalifikacje zawodowe dając możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i T w oparciu o własny Ośrodek Szkolenia Kierowców, uprawnień do obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych, sieczkarń polowych, pras zbierających, ładowaczy hydraulicznych, nabywania i stosowania środków ochrony roślin itp. Corocznie organizowane szkolenia realizowane przez ARiMR z zakresu funduszy unijnych PROW, co daje absolwentom możliwość samodzielnego sporządzania wniosków starając się o dotacje z tego programu.
Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminowania w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych dla uczniów z wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.
O poziomie kształcenia świadczą sukcesy naszych uczniów w olimpiadach i konkursach zawodowych. Praktycznie corocznie możemy się pochwalić laureatami szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa i inżynieria środowiska. Uczniowie ci otrzymują indeksy na wyższe uczelnie rolnicze. Od trzech lat odnosimy sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o BHP i Ergonomii w Rolnictwie (w 2011 roku II miejsce w Polsce). Od kilku lat nasi uczniowie zdobywają czołowe miejsca w Polsce w Młodzieżowym Konkursie Motoryzacyjnym pokonując w wieloetapowych eliminacjach nawet renomowane szkoły samochodowe.

Szkoła pod patronatem
Od trzech lat funkcjonuje w naszym technikum pierwszy i jedyny w Polsce w szkołach rolniczych program autorski “Patronat”, wiążący szkolenie zawodowe z rynkiem pracodawców i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa. Uczniom Technikum Mechanizacji Rolnictwa patronują firmy Kuhn Maszyny Rolnicze z Jelonka (największy w Europie producent maszyn rolniczych przyczepianych), Agromarket – Jaryszki, Valtra – Paczkowo. Współpraca z tymi firmami pozwala na kształcenie uczniów na najnowocześniejszym sprzęcie rolniczym na świecie oraz zdobywanie kwalifikacji do eksploatacji i obsługi ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych firm John Deere, Deutz Fahr, Fendt, Massey Fergusson itp. Przedsięwzięciu patronuje medialnie ogólnopolski miesięcznik “Agromechanika” z Warszawy. Wspólnie zorganizowaliśmy wycieczkę uczniów do siedziby firmy KUHN w Saverne i Paryża. W tym roku młodzież z technikum mechanizacji wyjeżdża na wycieczkę do Treviglio – fabryki Deutz Fahr we Włoszech, połączonej ze zwiedzaniem północnej części Włoch (Wenecja, Mediolan itd.). Wielu uczniów trafia do tych firm na praktyki zawodowe, a absolwenci znajdują tam miejsca pracy.
Klasom Technikum Agrobiznesu patronuje Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dając możliwość podniesienia jakości kształcenia poprzez udział uczniów w zajęciach akademickich.
Program “Patronat” funkcjonuje w oparciu o umowy podpisane z firmami i instytucjami wymienionymi powyżej.
Szkoła współpracuje z Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (organizatorem AGROSHOW w Bednarach) w ramach organizacji konkursów na Najlepszy Serwis i Najlepszego Mechanika Maszyn Rolniczych w Polsce.

Apel
Drodzy absolwenci gimnazjów, rodzice nie zważajcie na medialne doniesienia i niesprawdzone informacje. Nadal będziemy prowadzić nabór do tej szkoły i kształcić przyszłych właścicieli gospodarstw rolnych i poszukiwanych na rynku fachowców. Szkoły rolnicze w Wielkopolsce giną, zamykane przez samorządy powiatowe. Jeżeli wspólnie nie obronimy tych placówek, które pozostały na rynku edukacyjnym, to za parę lat nie będzie gdzie kształcić przyszłych kadr dla wielkopolskiego rolnictwa. Szkoła na Golęcinie będzie w awangardzie tej walki. Zapraszamy wszystkich na drzwi otwarte do szkoły w dniach 17 marca i 21 kwietnia o godzinie 10:00.

Karol Wesołowski
Zespół Szkół Technicznych Poznań – Golęcin