fbpx
Strona głównaPrawo i finanseSzkody suszowe i nie tylko: Do wzięcia 5 lub 10 tys. zł...

Szkody suszowe i nie tylko: Do wzięcia 5 lub 10 tys. zł z ARiMR. Jakie są warunki wsparcia?

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w komunikacie z dn. 17 października b.r, do dnia 15 listopada 2022 r. rolnicy, których gospodarstwa zostały w roku 2022 doświadczone niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, i którym w związku z tym zagraża brak płynności finansowej, mogą składać wnioski o pomoc finansową dla rodziny.

Za niekorzystne zjawiska atmosferyczne uprawniające do otrzymania pomocy uznaje się: grad, deszcz nawalny, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powodzie, skutki huraganu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Pomoc przysługuje rodzinie: w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc przyznawana jest jednemu członkowi rodziny.

Wysokość pomocy wynosi 10 tys. zł lub 5 tys. zł.

10 000 zł

dotyczy rodzin zagrożonych utratą płynności finansowej, w których gospodarstwach wystąpiły szkody: grad, deszcz nawalny, ujemny skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, uderzenie pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny

które oszacowano na więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok wystąpienia szkód, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji,

lub gdy szkody spowodowane suszą wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody;

5 000 zł

przyznawane jest rodzinie zagrożonej utratą płynności finansowej, w której gospodarstwie rolnym szkody powstałe w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny

wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji,

lub gdy

szkody spowodowane suszą wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, np. gdy szkody w gospodarstwie rolnym:

wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, a szkody z tytułu suszy wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej,

albo

wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały suszą, a szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym

pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię protokołu oszacowania szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;  protokół musi zawierać informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody;

– wydruk protokołu oszacowania szkód spowodowanych suszą; protokół musi zawierać informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody; wydruk musi być uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc;

– uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;

– zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na trzy sposoby: bezpośrednio w siedzibie Agencji, za pośrednictwem platformy ePUAP, lub listem wysłanym przez Pocztę Polską – w tym przypadku o dacie złożenia wniosku decyduje data nadania.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.