Szkodniki fasoli szparagowej

Do najważniejszych szkodników fasoli zaliczamy śmietki, strąkowca fasolowego, zmieniki, mszyce i przędziorki.

Śmietka kiełkówka i śmietka glebowa
Na plantacjach fasoli występują oba gatunki śmietek. Często wyrządzają szkody w tym samym czasie. Różnią się między sobą nieznacznie. Są to gatunki bardzo podobne, żerują na tych samych gatunkach roślin żywicielskich. Szkody wyrządzają larwy tych muchówek (białe, beznogie, do mm długości). Wiosną młode larwy wgryzają się do wnętrza kiełkujących nasion uniemożliwiając ich wschodzenie. Mogą również uszkadzać stożek wzrostu co może powodować szybkie zamieranie roślin. Rozwojowi larw tych owadów sprzyja powolne kiełkowanie nasion fasoli i chłodna pogoda.
Zwalczanie
Osłanianie folią lub włókniną zasiewów w maju uniemożliwia składanie jaj przez samice w pobliżu nasion i przyspiesza wchody roślin. Fasolę zaleca się uprawiać 2-3 lata po oborniku, jednak na glebach lżejszych mniej zasobnych w składniki pokarmowe możliwa jest uprawa w pierwszym roku po zastosowaniu nawozów organicznych. Konieczne jest dokładne przyoranie obornika i innych nawozów zielonych, ponieważ gnijąca materia wabi samice. Wskazane jest także dokładne odchwaszczenie pól oraz likwidacja kwitnących na miedzach roślin, które są źródłem nektaru dla dorosłych muchówek. Brak jest obecnie środków do zaprawiania nasion przeciwko śmietkom.

Strąkowiec fasolowy
Ten niewielki chrząszcz (do 4 mm) jest jednym z najgroźniejszych szkodników fasoli. Ciało tego owada jest szarobrunatne, pokryte jasnymi włoskami. Na pokrywach skrzydeł można zaobserwować ciemniejsze plamki. Larwy są białe, beznożne, z brunatną głową. W jednym nasieniu może żerować od kilku do kilkunastu larw. Cały cykl rozwojowy strąkowca przebiega wewnątrz nasienia. Początkowo larwy wgryzają się do nasienia i żerują wewnątrz. W ściance larwa wygryza otwór, przez który wychodzi dorosły owad.
Zwalczanie
Podstawą jest wysiewanie zdrowych i niszczenie uszkodzonych nasion. Strąkowca można zniszczyć niską temperaturą lub przez spalenie. Najlepszym terminem zwalczania strąkowca w polu jest okres dojrzewania strąków. Do zwalczania tego szkodnika można stosować preparat Sumi-Alpha 050 EC w dawce 0,2 l/ha. Zwalczanie stosujemy tylko w fasoli uprawianej na suche nasiona.

Zmieniki
Na fasoli najliczniej występuje zmienik lucernowiec. Jest to niewielkie pluskwiaki (do 6 mm długości). Larwy i osobniki dorosłe są do siebie bardzo podobne, różnią się jedynie kolorem. Larwy są zielonkawe, bezskrzydłe, osobniki dorosłe są brunatne i mają charakterystyczny żółty trójkąt na stronie grzbietowej. Zarówno larwy, jak i osobniki dorosłe mają kłująco-ssący aparat gębowy. Wysysają soki z liści, pąków kwiatowych i młodych strąków, powodując ich przedwczesne opadanie. W miejscu żerowania zmienika można zaobserwować ciemną plamkę z jaśniejszą otoczką. Uszkodzenia te są bardzo dobrze widoczne na dojrzałych nasionach w postaci wgłębień określanych jako ospowatość fasoli. Bardziej wrażliwe są odmiany szparagowe, mniej – uprawiane na suche nasiona. Nasilenie żerowania następuje w lipcu i na początku sierpnia, czyli w okresie formowania strąków fasoli.
Zwalczanie
Zwalczanie tego szkodnika przeprowadzamy głównie w uprawach przeznaczonych na suche nasiona. Szkodnik ten w większości przypadków występuje na brzegach plantacji, dlatego zabiegi ochronne można ograniczyć do tych powierzchni, przy czym nalotu można spodziewać się od strony zakrzewień, miejsc zadrzewionych i wieloletnich plantacji roślin motylkowych. Opryskiwanie należy wykonać w okresie pojawienia się szkodnika we wczesnych godzinach porannych, ponieważ wtedy zmieniki są najmniej ruchliwe. Do zwalczania zmieników zaleca się zastosowanie jednego z wymienionych niżej insektycydów: Karate Zeon 050 CS (0,12 l/ha), Kung-Fu 050 CS (0,12 l/ha), LambdaCe Z 050 CS (0,12 l/ha), Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS (0,12 l/ha), Roztoczol Extra 050 CS (0,12 l/ha), Sumi-Alpha 050 EC (0,2 l/ha).

Mszyce
Na fasoli głównie można spotkać mszycę bobową. Owady te mają czarne ciało, z zielonym lub brązowym odcieniem (2 mm długości). Nimfy na odwłoku mają wyraźne białe plamki. Wcześniejsze stadia larwalne są nieco jaśniejsze, z zielonym odcieniem. Jaja są czarne, błyszczące. Zimują na trzmielinie, kalinie i jaśminowcu. Wiosną na krzewach występuje od 2 do 3 pokoleń bezskrzydłych owadów. W ostatnim pokoleniu pojawiają się osobniki uskrzydlone, które przelatują na żywicieli letnich (fasola, bób, burak pastewny, ćwikłowy i cukrowy, mak, rabarbar, szczaw). Latem może wystąpić nawet do 10 pokoleń. W tym czasie w koloniach pojawiają się osobniki uskrzydlone, które przelatują na kolejne rośliny. Wczesną jesienią uskrzydlone osobniki mszycy bobowej wracają na krzewy, gdzie składają jaja. Najliczniejsze kolonie tego szkodnika można zaobserwować na przełomie maja i czerwca. Pod koniec czerwca spada liczebność mszyc. Zwalczanie mszyc jest ważne ze względu na choroby wirusowe, których są wektorami. Chorobami przynoszonymi przez mszyce są żółta mozaika fasoli wywoływana przez wirusa BYMV (Bean yellow mosaic virus) oraz zwykła mozaika fasoli, która jest wywoływana przez wirusa BCMV (Bean Common mosiac virus).
Zwalczanie
Najskuteczniejszą metodą jest zwalczanie chemiczne. Na podstawie prowadzonych lustracji należy wykonać zabieg opryskiwania jednym z wymienionych insektycydów: Karate Zeon 050 CS, Kung-Fu 050 CS, LambdaCe Z 050 CS, Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS i Roztoczol Extra 050 CS. Wszystkie te środki stosujemy w dawce 0,12 l/ha. Mszyce należy zwalczać tylko w uprawach nasiennych. W okresie kwitnienia fasoli zabieg powinien zostać wykonany wcześnie rano lub wieczorem po oblocie pszczół (ważne jest zachowanie okresu prewencji).
Na mniejszych powierzchniach i w uprawach ekologicznych można zastosować biologiczne metody zwalczania mszyc. Zaleca się wykonanie opryskiwania 50% roztworem mleka z wodą. Działanie można zauważyć już po jednym dwóch dniach. Regularne, kilkukrotne opryskiwanie powinno spowodować zlikwidowanie kolonii.
Stosując insektycydy należy pamiętać o naturalnych wrogach mszyc. Są to biedronki, złotooki, mszycarze, pasożytnicze błonkówki. Jedna larwa biedronki czy złotooka może zniszczyć nawet kilkaset mszyc. Środki chemiczne należy zastosować zaraz po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, ponieważ 10-13 dni później pojawiają się ich wrogowie naturalni.

Przędziorki
Najczęściej spotykanym przędziorkiem na fasoli jest przędziorek chmielowiec. Są to przezroczyste pajęczaki do 0,5 mm z zielonym odcieniem i czarnymi plamkami. Żerują pod oprzędem na dolnej stronie liści. Nakłuwają liście i wysysają komórki roślin żywicielskich. W uszkodzonych miejscach powstają jasne plamy, uszkodzone liście żółkną i zasychają. Obecnie brak jest zrejestrowanych do ochrony fasoli akarycydów. Zapobiegawczo należy zwalczać chwasty na plantacji oraz zachować odległość plantacji od roślin, z których przędziorek może przenosić się na fasolę (niewskazane jest bliskie sąsiedztwo upraw szklarniowych).

Należy pamiętać, że można skutecznie zapobiegać pojawieniu się szkodników na plantacji. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego przedplonu dla fasoli. Nie powinno się uprawiać fasoli po sobie ani po innych roślinach bobowatych, szpinaku czy warzywach korzeniowych. Dobrym przedplonem dla tej rośliny są cebula, pomidor, sałata, kapusta głowiasta i rośliny okopowe. Zadbanie o odpowiednie zmianowanie pozwoli na ograniczenie chorób i szkodników, które są typowe w uprawie fasoli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności