Szkodliwe zażywanie leków bez recepty

W Zachodniopomorskiem rusza kampania społeczna zatytułowana LEKkomyślność. Zapraszamy Państwa na konferencję prasową, na której poruszony zostanie temat lekkomyślnego, niekontrolowanego zażywania leków. Wzrastająca popularność zjawiska samoleczenia jest jednym z najważniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków.

Samorząd Województwa, realizując Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom, kwestię bezpieczeństwa stosowania leków uznaje za priorytetową. Kampania LEKkomyślność ma skierować uwagę mieszkańców naszego województwa na skalę problemu i niebezpieczeństwa wynikające z niekontrolowanego zażywania leków.

Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców regionu dotyczącej leków sprzedawanych bez recepty, w szczególności ich składu, działania, łączenia z innymi lekami. Ma przeciwdziałać zażywaniu leków z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi. Niezwykle groźnym zjawiskiem jest traktowanie leków jako środków psychoaktywnych, zmieniających stan świadomości

Polska zajmuje 3 miejsce w Europie pod względem zużycia leków przeciwbólowych. Samoleczeniu towarzyszy błędne przekonanie o braku szkodliwości leków dostępnych bez recepty, w tym leków ziołowych. Tymczasem przy równoczesnym przyjmowaniu dwóch medykamentów istnieje bardzo duże ryzyko wystąpienia między nimi interakcji. Niekorzystne interakcje między lekami oraz coraz większe zapotrzebowanie i wzrastające przyjmowanie, a także wynikające z tego faktu skutki kliniczne, są jednym z najważniejszych problemów współczesnej farmakologii. Środowisko medyczne od dawna protestuje przeciw rozpowszechnianiu sprzedaży leków poza aptekami czyli na przykład na stacjach benzynowych czy w marketach ze względu na brak możliwości uzyskania rzetelnej informacji na temat leku od sprzedawcy.

Konferencja prasowa – środa 21 września, godz. 10:00
Sala Lustrzana, parter
Zamek Książąt Pomorskich, wejście G
Szczecin, ul. Korsarzy 34