Szersze zastosowanie

Zgodnie z decyzją MRiRW nr R-282/2017d preparat Signum® 33 WG  ma szerszy zakres stosowania.

Rozszerzenie dotyczy stosowania w uprawach małoobszarowych:  groch siewny na suche nasiona, groch siewny na świeże nasiona, groch  pastewny (peluszka) na suche nasiona oraz łubin wąskolistny, biały i żółty, a także rozszerzenia spectrum zwalczanych chorób w uprawie cebuli. Decyzja uprawomocni się 11 lipca 2017 roku.

– Signum® 33 WG jest postrzegany jako jeden z najlepszych preparatów na rynku polskim oraz europejskim. To środek grzybobójczy w formie  granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Zawiera w swoim składzie  boskalid (26%) i piraklostrobinę (6%). Można go stosować praktycznie we wszystkich uprawach warzywniczych oraz owocach miękkich – mówi Agnieszka Łyczak – Szymczyk z firmy BASF Polska

Źródło: BASF Polska