Szczepienia przeciw chorobie niebieskiego języka

Parlament Europejski zaaprobował 7 kwietnia propozycję nowelizacji przepisów pozwalających na skuteczniejsze wykorzystywanie szczepionek i uproszczenie wymagań formalnych.

Choroba niebieskiego języka jest chorobą dotykającą bydło, owce i kozy. Od początku ubiegłej dekady w wielu państwach członkowskich wystąpiło kilka fal epidemii tej choroby, powodując znaczące straty wynikające z chorobowości, upadkowości i zakłóceń handlu żywymi zwierzętami.

W ostatnich kilku latach pojawiły się nowe szczepionki, które nie stanowią zagrożenia niepożądanego występowania wirusa szczepionkowego i mogą być skutecznie stosowane poza obszarami podlegającymi ograniczeniom dotyczącym przemieszczania zwierząt.

Nowelizacja przepisów złagodzi niektóre ograniczenia, które stały się zbędne w świetle ostatnich postępów w dziedzinie produkcji szczepionek. Nowe przepisy pomogą państwom członkowskim w skuteczniejszym stosowaniu szczepień w celu opanowania choroby niebieskiego języka oraz w zmniejszeniu związanego z tą chorobą obciążenia sektora rolnego.

Tekst dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/ta/calendar.do?language=PL