Szacunkowe zbiory zbóż w Unii Europejskiej

Według przewidywań specjalistów z amerykańskiego ministerstwa rolnictwa, zbiory zbóż w krajach Unii Europejskiej w bieżącym roku wyniosą 290 mln ton. Jest to ilość o 23 mln ton mniejsza od rekordowych zbiorów w 2008 r., ale o 15 mln ton większa niż przewidywane zużycie ziarna w Unii w 2009/2010 r.

Areał uprawy zbóż zmniejszył się o 3%. W większości krajów zużycie nawozów było tylko nieznacznie mniejsze niż w poprzednich latach. W dużym stopniu spadło ono jedynie w kilku nowo przyjętych do Wspólnoty krajach. Było to powodem niskich cen uzyskiwanych przez rolników oraz rosnących cen nawozów.