Szacowanie szkód – nowe zasady

23 sierpnia weszła w życie podpisana w czerwcu 2018 roku przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o prawie łowieckim.

Główne zmiany mające wpływ na bieżące kwestie związane z szacowaniem szkód łowieckich dotyczą między innymi zmiany miejsca składania wniosków o szacowanie szkód łowieckich – wnioski składać należy do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Ponadto w składzie komisji szacującej szkody – przedstawiciela gminy w szacowaniu szkód zastąpi przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przy czym niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód;

Zgodnie z nowymi przepisami niezwłoczne sporządzenie protokołu spoczywa na zarządcy obwodu łowieckiego.

Źródło: LIR