System kontroli “od łowiska do półmiska”

Uproszczony i bardziej efektywny system kontroli w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Nowe zasady będą miały na celu wzmożenie kontroli na rzecz wyeliminowania nielegalnych połowów i pokazanie, że UE jest zdeterminowana, aby doprowadzić do odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa na zewnątrz i wewnątrz UE.

Nowy system będzie oparty na trzech filarach. Podstawą pierwszego filaru jest rozporządzenie dotyczące nielegalnych połowów na całym świecie (rozporządzenie NNN). Od 1 stycznia 2010 r. wszystkie produkty rybołówstwa morskiego w handlu z UE, pochodzące z dowolnej części świata, będą musiały być certyfikowane a ich pochodzenia udokumentowane. Kompleksowy system certyfikacji połów będzie pozwalał na upewnienie się, że łowienie ryb, wyładunek, wniesienie na rynek i sprzedaż można śledzić na każdym etapie procesu. Wysiłki podejmowane są w celu zamknięcia rynku UE przed nielegalnie złowionymi rybami.

Drugi filar opiera się na rozporządzeniu dotyczącym kontroli, a podejmowane działania mają być ukierunkowane, bardziej skuteczne i mniej kosztowne. Rozporządzenie będzie miało zastosowanie na terytorium UE oraz dotyczyć będzie statków UE, w każdym rejonie ich działalności. Wprowadza ono zharmonizowane zasady kontroli, monitoringu, nadzoru i egzekwowania prawa w całym łańcuchu od łowiska do półmiska. Podobnie jak rozporządzenie NNN, zawiera silne środki, łącznie z prawem nakładania i egzekwowania sankcji. W szczegółach rozporządzenia wprowadzono tzw. system punktowy za poważne naruszenia, który może ostatecznie doprowadzić do utraty licencji na połowy.

Podstawą trzeciego filaru jest rozporządzenie w sprawie zezwoleń połowowych dla eksploatacji floty UE poza wodami UE, które obowiązuje od października 2008.