Syngenta połączona!

Firmy Syngenta Seeds sp. z o.o. i Syngenta Crop Protection sp. z o.o. zakończyły proces fuzji i od dnia 2 lipca 2012 roku funkcjonują jako jedna firma pod nazwą Syngenta Seeds sp. z o.o.

Na początku 2011 roku Syngenta ogłosiła swoją nową strategię i połączenie swoich działów ochrony roślin (Crop Protection) i nasiennego (Seeds) w obecnie działającą, całkowicie zintegrowaną firmę, oferującą kompleksowe rozwiązania dla rolników. Proces integracji został w Polsce w pełni zakończony prawną fuzją dwóch firm.

W wyniku fuzji, 29 czerwca 2012 roku, Syngenta Crop Protection sp. z o.o. przejęła wszystkie aktywa oraz zobowiązania Syngenta Seeds sp z o.o. oraz wszystkie prawa i obowiązki Syngenta Seeds sp. z o.o., włączając te wynikające z zawartych umów lub uzyskanych zezwoleń, a Syngenta Seeds sp. z o.o. została rozwiązana.
W tym samym dniu Syngenta Crop Protection sp. z o.o. zmieniła nazwę na Syngenta Polska sp. z o.o.

Nowe dane firmy to Syngenta Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44C, 01?797 Warszawa.

Dotychczas obowiązujące dane kontaktowe pracowników, numery telefonów i adresy e?mailowe pozostają niezmienione.