Syngenta oferuje rzepak odporny na kiłę

SY Alister – odmiana rzepaku odporna na kiłę kapustnych będzie sprzedawana w Polsce już w tym roku.

Firma Syngenta wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, kładzie szczególny nacisk na dostarczanie innowacyjnych rozwiązań uprawowych. Pod koniec lutego 2012 r. Syngenta zarejestrowała odporną na kiłę kapustnych ? mieszańcową odmianę rzepaku ozimego o nazwie SY Alister.
Pierwszym krajem, w którym został zarejestrowany SY Alister jest Anglia. Dzięki rejestracji w Anglii SY Alister będzie sprzedawany w Polsce już w tym roku.
SY Alister uzyskiwał w badaniach wyższe plony nasion w stosunku do innych odmian odpornych. Odmiana jest doskonałą alternatywą dla gospodarstw, w których występuje problem kiły kapustnych.