SYNGENTA® – Bliżej klienta

24 stycznia w Licheniu Starym woj. wielkopolskie, obyła się pierwsza z cyklu konferencji zimowych firmy SYNGENTA®. Podczas tego spotkania odbyła się konferencja prasowa, na której zapowiedziano istotne zmiany w strukturze firmy oraz sposobie działania.

Założona w naszym kraju w 2000 roku SYNGENTA®, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm branży ochroniarskiej. W palecie produktów znajdują się środki ochrony roślin polowych i specjalnych, sadów, zaprawy nasienne, nasiona – w tym nasiona warzyw. Jedną z istotnych gałęzi jest doradztwo.
W 2011 roku działy ochrony roślin i nasienny połączyły się w jedną strukturę. Jest to element zintegrowanego systemu zarządzania. W ramach działań zintegrowanych, przed zespołem SYNGENTA® w Polsce postawiono trzy cele.
Integracja, a w ramach niej Unikalna i ukierunkowana oferta, W pełni scalone zespoły handlowe do końca 2012 roku, oraz Zintegrowany model biznesowy.
Kolejnym celem jest innowacja, osiągana poprzez Silną platformę badawczo – rozwojową, Nowe rynki i strategie go-to-market”, i Partnerstwo i współpraca.
Ostatni z celów to wyprzedzenie konkurencji, które ma być osiągane poprzez Wzrost udziału w rynku o 0,5% rocznie, Nowe parametry oceny finansowej, ponadto Utrzymanie generowania zysków i stopy zwrotu dla udziałowców.
Jak mówiono na konferencji – Nasze rozumienie zintegrowanych rozwiązań znacznie wykracza poza proste połączenie rozwiązań biologicznych i chemicznych, i dlatego stanowi wartość dodaną dla klienta.
Po dokonaniu integracji SYNGENTA® w Polsce stanowi jeden z najsilniejszych zespołów sprzedaży. Jak podkreślał podczas konferencji Manfred Hudetz, szef SYNGENTA® w Polsce – do końca 2012 r. w pełni zostaną scalone zespoły handlowe połączonej firmy. Stawia ona na innowacyjność, na silną platformę badawczo-rozwojową, a także partnerstwo i współpracę. Pomóc ma temu motto przewodnie “myśl jak rolnik”.
Zarządzanie zintegrowane obejmuje:
SYNGENTA® połączyła swoje niezależne dotychczas portfolio, żeby zaoferować zintegrowane rozwiązania dla całego procesu produkcji rolnej (przed, w trakcie oraz po procesie produkcji). Firma połączyła dwie organizacje i wprowadziła nowe metody pracy, aby lepiej zaspokajać potrzeby klienta
SYNGENTA® na całym świecie skupia się na 8 uprawach
Działy Badań i Rozwoju (Research & Development) połączyły swoje siły, aby stworzyć wysokiej jakości, zintegrowane rozwiązania dla całego procesu produkcji rolnej
Firma przekształciła także całą strukturę operacji globalnych, tak aby skupić się na specyfice rynków lokalnych.

Okiem SYNGENTA®

Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Na spotkanie przybyło niemal 400 Klientów, podczas gdy sala konferencyjna mieści około 350 osób. Sytuację udało się opanować dzięki dobrodziejstwom nowoczesnych technologii, które pozwoliły na zorganizowanie teletransmisji w jednej z mniejszych sal wykładowych.
Przed główną Konferencją dla producentów odbyła się konferencja prasowa, na którą przyjechało wielu dziennikarzy z czołowych wydawnictw i portali rolniczych oraz ogrodniczych. Zarówno konferencję prasową, jak i Konferencję dla rolników otwierał Dyrektor SYNGENTA® – Manfred Hudetz.
Tematem wiodącym Konferencji było rzetelne budowanie plonu zbóż ze szczególnym
uwzględnieniem problemów zachwaszczenia. Na temat zachwaszczenie wypowiadał się ekspert zewnętrzny zaproszony przez SYNGENTA® – dr Roman Kierzek z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.
Podczas przerw uczestnicy Konferencji mieli okazję do zasięgnięcia porad na stanowiskach
konsultacyjnych SYNGENTA® i firm partnerskich Agriclub – banku BGŻ, Hodowli Roślin DANKO i wydawnictwa Nowoczesna Uprawa. Zainteresowanie dyskusją z ekspertami okazało się tak ogromne,że nie wszystkim udało się z niej skorzystać.
Niezwykle atrakcyjnym punktem programu okazała się Loteria Konferencyjna, w której główną nagrodą był wyjazd na Maderę w ramach programu Agriclub. Ostatnie losowanie wzbudziło niezwykłe emocje. Serdecznie gratulujemy Panu Ryszardowi Lesickiemu, który w tym losowaniu miał najwięcej szczęścia i będzie miał okazję poznania portugalskiej wyspy razem z SYNGENTA®!
Zapraszamy na kolejne Konferencje!