Syngenta: Axial już zarejestrowany

Axial 100EC, innowacyjny, powschodowy herbicyd do zwalczania najważniejszych chwastów jednoliściennych w uprawach zbóż uzyskał rejestrację w ministerstwie rolnictwa, wydaną w dniu 27 grudnia 2007 r. Oznacza to, że preparat pojawi się w sprzedaży do wiosny tego roku. Axial ma być najskuteczniejszym herbicydem na rynku stosowanym do zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego oraz owsa głuchego. N

Ministerstwo przyznało rejestrację, która pozwala stosować Axial do zwalczania miotły zbożowej w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym oraz wyczyńca polnego w pszenicy ozimej, wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Adigor 440 EC. Ponadto AXIAL jako lider w skuteczności zwalczania owsa głuchego bardzo dobrze zwalcza samosiewy owsa siewnego, mogące stanowić problem na plantacjach nasiennych zbóż kłosowych. Pozwala to uniknąć konieczności ręcznej selekcji roślin owsa siewnego na tego typu plantacjach.

Wysoką skuteczność Axial zawdzięcza swojej innowacyjnej formule, która oparta jest na zupełnie nowej substancji aktywnej o nazwie Pinoxaden. Substancja ta zaburza proces syntezy kwasów tłuszczowych rośliny oraz blokuje działanie enzymu ACC w komórkach, zakłócając mechanizm budowy ścian komórkowych – mówiąc krótko, zatrzymuje wzrost rośliny jednoliściennej. zapewnia pełną kontrolę najczęściej występujących chwastów jednoliściennych od momentu kiełkowania do późnych stadiów rozwoju skuteczność w zwalczaniu miotły, owsa głuchego, wyczyńca jest o ok. 10 % wyższa od dotychczasowych rozwiązań już po około 48 godzinach od wykonania zabiegu następuje zatrzymanie wzrostu chwastów jednoliściennych. rośliny nieodwracalnie giną w ciągu trzech do pięciu tygodni od zastosowania preparatu. W sprzyjających warunkach pogodowych proces ten przebiega jeszcze szybciej.

Skuteczność preparatu potwierdziły nie tylko kilkuletnie badania prowadzone przez producenta, ale także wyniki osiągnięte w uprawach u indywidualnych klientów Syngenty z Klubu Oczko jego członkami są rolnicy, którzy na własnych plantacjach testują nowe rozwiązania Syngenty), którzy przetestowali herbicyd na swoich uprawach w zeszłym roku. Rolnicy potwierdzili, że skuteczność Axiala jest bardzo wysoka, a w niektórych przypadkach, wyniosła blisko 100%. Mimo silnego działania, Axial 100 EC jest bezpieczny dla roślin. Nie zalega w glebie. Nie stwarza żadnych zagrożeń dla upraw następczych.

AXIAL oferuje elastyczność w terminie stosowania od fazy 3-4 liści (GS13-14) do stadium widocznego liścia flagowego (GS37) zbóż. Tak szerokiego okna stosowania nie ma żaden z dostępnych na rynku herbicydów na chwasty jednoliścienne w zbożach. AXIAL wyróżnia się szybkością wnikania i odpornością na zmywanie przez deszcz. Pinoksaden jest substancją czynną o działaniu systemicznym. Wchłania się wyłącznie poprzez zielone części rośliny. Proces absorpcji przebiega wyjątkowo szybko w obecności wspomagacza (Adigor®). Transport do miejsc działania odbywa się głównie za pośrednictwem ksylemu rośliny, a tylko w ograniczonym zakresie przez floem.
Dzięki błyskawicznemu procesowi pochłaniania, AXIAL zyskuje odporność na wymywanie przez deszcz już po godzinie od przeprowadzenia zabiegu.

Najbardziej opłacalne (dobór ekonomicznych dawek) jest zwalczanie chwastów w oddzielnych zabiegach w stadiach rozwojowych najbardziej wrażliwych dla każdej z grup chwastów. Jeśli z przyczyn organizacyjnych lub czasowych bardzo istotne jest wykonanie tylko jednego zabiegu w sezonie, możliwe jest łączne zastosowanie Axial z herbicydem do zwalczania chwastów dwuliściennych. W prowadzonych doświadczeniach bardzo dobre efekty uzyskiwaliśmy stosując Axial+Lintur.

Z preparatem Axial jego skuteczność jeszcze wzrasta. W doświadczeniach najlepsze efekty uzyskiwaliśmy przy stosowaniu mieszaniny w stadium pełni krzewienia w pełnych dawkach preparatów. Zalecamy stosowanie się do uniwersalnych zasad wykonywania zabiegów mieszaninami zbiornikowymi preparatów, przede wszystkim unikając zabiegów w warunkach stresowych dla rośliny uprawnej.
Nie poleca się stosowania preparatu z herbicydami zawierającymi 2,4D, MCPA, karfentrazon ze względu na możliwość uszkodzenia rośliny uprawnej.

Preparat będzie sprzedawany w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej.Choć Axial został zarejestrowany kilka dni temu, to warto przypomnieć, że preparat miał już swoją głośną i oryginalną premierę podczas wystawy Agro Show w Bednarach we wrześniu 2007 r. (patrz zdjęcie).

opr. M. Simiński
Wrp.pl
w tekście wykorzystano materiały Syngenta, oraz fragmenty własnych publikacji z poprzednich artykułów