Świński problem nadal aktualny – Kto pomoże i w jaki sposób producentom tuczników wyjść z zapaści?

Trzoda chlewna

O tym, ze sytuacja jest zła na rynku trzody chlewnej najlepiej wiedzą hodowcy świń, którzy już od dłuższego czasu mają kłopoty ze sprzedażą w godziwej cenie tuczników. Rosnące koszty produkcji oraz oferowane w skupach ceny od 3 do 4,20 złotych za kilogram żywca powodują , że dla większości rolników ten rodzaj produkcji staje się mało opłacalny. Chyba że, jak twierdzą eksperci, cena wzrosłaby do 5 złotych. Do tego, aby tak się stało, jest obecnie bardzo długo droga.

Zdaniem rolników beza rządowej pomocy na tym rynku się nie obędzie, jeśli chcemy nadal produkować, a nie importować świnie. Jak informuje resort rolnictwa w celu poprawienia sytuacji na rynku wieprzowiny prowadzone są rozmowy na forum unijnym na temat podjęcia interwencyjnego skupu wieprzowiny oraz uruchomienia programu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że wraz ze zmieniającą się sytuacją prowadzone są prace nad wprowadzeniem takich rozwiązań, które zminimalizują negatywne skutki rynkowe spowodowane pandemią, dla zapewnienia stabilizacji finansowej producentów i ciągłości łańcucha dostaw.

Potrzebę pomocy na rynku wieprzowiny widzi także Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

– UE stoi obecnie w obliczu bezprecedensowego wyzwania dla gospodarki, które dotyczy również sektora rolnictwa. Od początku pandemii Komisja przyjęła już szeroki wachlarz środków mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19, również w sektorze rolnictwa. Producenci sektora trzody chlewne mogą korzystać na przykład z tymczasowych ram pomocy państwa, inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa oraz z rozszerzenia mechanizmów elastyczności wprowadzonych w ramach funduszu rozwoju obszarów wiejskich – mówi Janusz Wojciechowski – Oprócz klasycznych działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, mających na celu poprawę sytuacji hodowców trzody chlewnej poprzez zapewnienie wsparcia finansowego na rzecz rozwoju ich działalności, doraźna pomoc z tytułu spadku dochodów może stanowić w szczególności narzędzie stabilizacji dochodów. Pomoc państwa, zarówno w formie pomocy de minimis, wyłączenia grupowego, jak i pomocy podlegającej zgłoszeniu, może również stanowić wsparcie dla sektora, łagodząc skutki obecnej trudnej sytuacji rynkowej.

Niestety jest problem na poziomie KE z uruchomieniem (o co wnioskowały izby rolnicze) interwencji publicznej oraz dopłat do prywatnego przechowywania i refundacji wywozowych.

Jak podkreśla KE, interwencja publiczna mająca na celu złagodzenie wpływu, jaki mają na rolników lata, w których poziom cen jest szczególnie niski, jest dostępna jedynie w ograniczonej liczbie sektorów podatnych na wahania cen. Sektor trzody chlewnej nie jest zaliczany do sektorów, które mogą korzystać z takiej interwencji. Natomiast refundacje wywozowe ustalono na poziomie zerowym w odniesieniu do wszystkich produktów, w tym też wieprzowiny.

Bezpośrednia interwencja UE w sektorze wieprzowiny za pomocą dopłat do prywatnego przechowywania, wymaga uważnego rozważenia. Obecne ograniczenia związane z COVID-19 powodują zmniejszenie przepustowości wielu rzeźni. Ograniczenia przywozowe w niektórych państwach trzecich zmniejszają możliwości zbytu przechowywanego mięsa na rynkach eksportowych. W związku z tym zamrożona wieprzowina wprowadzana byłaby na rynek UE po zakończeniu okresu przechowywania, wywierając presję na ceny i opóźniając ożywienie sektora. Taki środek nie miałby pożądanego efektu stabilizującego rynek – mówi Janusz Wojciechowski.

Staropolskie przysłowie mówi, że od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Chętnych do korzystania z pracy rolnika jest więc wielu. Natomiast kiedy chłop prosi o pomoc, to wiele drzwi zamyka się przednim, a liczyć zwykle może na dobre słowo i to najczęściej przed wyborami I jest w tym więcej polityki niż filantropii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności