Świnie nadal pod kreską

Na przełomie października i listopada na krajowym rynku odnotowano dalszy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, kurcząt brojlerów i indyków, a nieznacznie podrożał żywiec wołowy.

W dniach 30.10 – 5.11.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kupowały żywiec wieprzowy przeciętnie po 4,67 zł/kg, o ponad 2% taniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie żywiec ten był o 5% tańszy niż miesiąc wcześniej i niż przed rokiem

– Dalsze spadki cen żywca wieprzowego notowane są również w krajach UE. W dniach 30.10 – 5.11.2017 r. średnia cena zakupu świń rzeźnych w UE (według KE) wyniosła 146,58 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E i była o 2% niższa niż tydzień wcześniej, o 5% niższa niż przed miesiącem i o 3% niższa niż przed rokiem. Spadek cen nastąpił u większości głównych unijnych producentów wieprzowiny. Największe spadki zanotowano w Belgii (o 3,7%, do 124,00 EUR/100 kg) i w Holandii (o 3,1%, do 131,57 EUR/100 kg), a najmniejsze w Danii i w Niemczech (po 1,7%, odpowiednio do 137,16 EUR/100 kg i 149,34 EUR/100 kg) oraz we Francji (o 1,5%, do 131,00 EUR/100 kg). Krajowa cena trzody chlewnej tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 145,51 EUR/100 kg –  informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W Polsce przeciętna cena zakupu żywca wołowego (według danych ZSRIR MRiRW) ukształtowała się na poziomie 6,62 zł/kg, nieznacznie (o 3 gr/kg) wyższym niż w poprzednim tygodniu oraz o 4 gr/kg wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec ten był o 9% droższy niż w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast kurczęta brojlery na przełomie października i listopada br. skupowano przeciętnie po 3,40 zł/kg wobec 3,41 zł/kg tydzień wcześniej. Kurczęta były o 1% tańsze niż przed miesiącem, ale o 8% droższe niż rok wcześniej. Cena skupu indyków wyniosła średnio 5,00 zł/kg i była o 0,5% niższa niż przed tygodniem i o 1% niższa niż miesiąc wcześniej. Żywiec ten był o 3% droższy niż przed rokiem. Za gęsi tuczone płacono przeciętnie 8,66 zł/kg, o 6% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 0,5% więcej niż przed miesiącem. Ceny gęsi tuczonych były o 16% wyższe niż w tym samym okresie 2016 r.

Źródło: KOWR