Święto Papryki 2010

Święto Papryki w Potworowie, już siedemnaste z kolei, jest wskazówką, że zbiory papryki, produkowanej w tunelach foliowych, niechybnie rozpoczęto. Impreza organizowana przez Wójta Gminy Potworów oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Radom, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Przysusze, pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego przyciągnęła rzesze uczestników.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. dziękczynną odprawioną w kościele parafialnym. Następnie uroczystego otwarcia imprezy, która przebiegała na terenie szkoły publicznej, dokonali Starosta Powiatu Przysuskiego Marian Niemirski w towarzystwie Wójta Gminy Potworów Marka Klimka i Dyrektora MODR Sylwestra Grotkowskiego. Na świętowanie przybyli przedstawiciele władz lokalnych z powiatu i gmin sąsiednich.
W wystąpieniu okolicznościowym Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski wyraził zadowolenie z perfekcji technologicznej jaką osiągnęli potworowscy producenci warzyw, która pozwala osiągnąć wysokie plony i ich jakość. Niestety brak zorganizowania rolników na rynku nie przekłada się na sukces ekonomiczny. Przetwórcy i handlowcy stosują często dyktat cenowy, który trudno wyjaśnić sytuacją podażowo-popytową. W podobnej sytuacji znaleźli się producenci wiśni w roku ubiegłym i bieżącym. Przed producentami stoi więc trudne ale konieczne do wykonania zadanie – zorganizowanie się w grupy producenckie.
Po części oficjalnej chór Canto” z Przysuchy rozpoczął różnorodnym recitalem program artystyczny Święta a uczestnicy imprezy mieli do wyboru zwiedzanie wystawy firm związanych z rolnictwem i stoisk z literaturą fachową, konsultacje z pracownikami Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach i MODR O/Radom, konkurs wiedzy rolniczej i inne atrakcje festynowe.
Po korzystnym ubiegłorocznym sezonie w rozmowach prywatnych producenci papryki i innych warzyw, uprawianych w tunelach foliowych, z nadzieją i niepokojem doszukują się oznak dobrej koniunktury w roku bieżącym. Oby takie znaleźli.
Zbigniew Getler
Kierownik Biura MIR O/Radom