Święto kukurydzy w Szepietowie

Kukurydza na stałe wpisała się w strukturę zasiewów podlaskich pól jako jedna z najważniejszych roślin paszowych wykorzystywanych w żywieniu bydła.

Właśnie tej roślinie poświęcony jest Podlaski Dzień Kukurydzy organizowany przez  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Polski Związek Producentów Kukurydzy 10 września w Szepietowie organizują  Dzień Kukurydzy. Jak zapowiadają organizatorzy goście , którzy zdecydują się w tym dniu przybyć do Szepietowa będą mogli zapoznać się z 134 odmianami 23 firm nasiennych. Rolnicy uczestniczący w wykładach będą mieli  też okazję, poszerzyć swą wiedzę na temat uprawy i ochrony tej rośliny.

Wykład o ochronie kukurydzy przed agrofagami wygłosi prof. dr hab. Paweł Bereś, natomiast przedstawiciele Syngenty i DuPont Pioneer wygłoszą prelekcje na tematy związane z odmianami i uprawą tej rośliny. Specjalnie przygotowane materiały pozwolą zapoznać się z ofertami tych firm. Wszystkich odwiedzających czeka tam wiele różnych atrakcji. W programie Podlaskiego Dnia Kukurydzy przewidziane są również pokazy innowacyjnego sposobu zakiszania kukurydzy w balotach oraz degustacja potraw z jej wykorzystaniem. Swój finał będzie miał konkurs dla producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” oraz X Wojewódzki Konkurs Orki – informuje Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Program:

10.00 Otwarcie Podlaskiego Dnia Kukurydzy
10.20 Lustracja Kolekcji Odmian Kukurydzy- poletka doświadczalne PODR
10.20 Wykład: „Ochrona kukurydzy przed agrofagami” – prof. dr hab. Paweł Bereś – IOR PIB w Poznaniu, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie (namiot wykładowy PODR)
11.00 Wykład: „SY Kardona i SY Talisman” – Janusz Malanowski – Syngenta (namiot wykładowy PODR)
11.20 Wykład: „Agro Akademia Pioneer” – Ryszard Wojciechowski – DuPont Pioneer (namiot wykładowy PODR)
11.40 Rozstrzygnięcie konkursu dla producentów mleka – „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”
12.00 Promocja i degustacja potraw z kukurydzy w ramach programu promocyjnego   Polskiego Związku Producentów Kukurydzy „Kukurydza – słoneczne ziarno zdrowia” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
13.00 Konsultacje w zakresie produkcji kukurydzy – namiot wykładowy
14.00 Pokaz: „Innowacyjny sposób zakiszania kukurydzy w balotach” – DuPont Pioneer
9.45 – 14.00 X Wojewódzki Konkurs Orki

 

Źródło: PODR