Światowy rynek mleka – prognozy

Podstawowym czynnikiem, który przywrócił równowagę na rynku było rozpoczęcie skupu interwencyjnego w UE-27 oraz USA. Rządowe zakupy w Stanach Zjednoczonych, prowadzone od października 2008 pod koniec kwietnia przekroczyły 104,7 tys. t, zaś w UE-27 – 119,5 tys. t (od marca 2008 do 5 maja 2009). Począwszy od lutego 2009 ceny mleka zaczęły stopniowo rosnąć.

Na rynku masła interwencja w USA objęła 2,1 tys. t, a w UE-27 – 61,1 tys. t produktu. Stabilizująco na ceny światowe oddziałał także spadek podaży mleka. W krajach Unii w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2009 skup surowca ukształtował się na poziomie

24,249 mln t, czyli obniżył się o prawie 3% względem analogicznego okresu ubiegłego roku, głównie ze względu na spadek dostaw we Francji – o około 9% – oraz Wielkiej Brytanii – o ponad 4%. Spośród liczących się producentów mleka, wzrost dostaw do mleczarni odnotowano jedynie w Polsce – o 3,3% wobec stycznia-lutego 2008 r. Biorąc pod uwagę obniżki cen skupu u głównych producentów mleka (Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania), jego zakupy w II kwartale 2009 będą prawdopodobnie niższe od

ubiegłorocznych.

Wyraźnie wyhamowuje także tempo wzrostu produkcji mleka w USA. W I kwartale 2009 podaż obniżyła się o 0,4% względem analogicznego okresu ubiegłego roku, zaś według prognoz USDA w całym 2009 r. spadnie o ponad 1% w relacji rocznej. W samej Unii stabilizująco na ceny wpłynęło ponadto wprowadzenie dopłat do eksportu. Funkcjonujące obecnie stawki wprawdzie nie niwelują w pełni różnic pomiędzy średnimi cenami notowanymi w UE, a cenami globalnymi, niemniej poprawiają konkurencyjność cenową europejskiej oferty eksportowej. Z drugiej strony jednak wywierają presję na obniżki cen w regionie Oceanii. Powyższe działania pozwolą w kolejnych miesiącach, pomimo braku jak dotychczas ożywienia po stronie popytu, na stabilizację bądź niewielki wzrost cen przetworów mleczarskich, głównie na rynku UE. W kierunku ich obniżek mogą działać z kolei duże zapasy w USA i UE oraz wciąż wysokie, na niektórych rynkach (Rosja, Chiny), 12 ceny przetworów mleczarskich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności